Utbildning

UTBILDNING

Har hunnit med lite av varje under min utbildningstid till
vad jag idag kallar mig för – NaturMedicinare. 
Jag betraktar mig främst som NaturMedicinare,
då jag utgår ifrån Naturlig HelhetsHälsa, men har många andra titlar…

Under min uppväxt har jag provat på att vara
Sekreterare på en Fastighetsmäklarbyrå,
Jobbat med Lokalvård & Sanitetsteknik,
med växter i Blomsterhandel, Passat Barn…

Är Undersköterska, 3-årigt Gymnasium med inriktning på Psykiatri.
Fortsatte utbilda mig direkt efter gymnasiet samtidigt som jag jobbade med att köra taxi och buss samt var Tunnbrödsbagerska och var även
Koordinator/Distributör för Parelli Natural Horsemanship i Skandinavien.

Kunskap är inte helt gratis, Jag har spenderat en förmögenhet på utbildning, kurser, böcker och lärande, jag har investerat massor av tid på att förvärva denna unika kunskap, detta är min produkt, det som ligger till grund för mitt företagande,
det tog mig 15 år att förstå att jag driver ett företag,
allt började ju med att jag ville hjälpa människor att må bra, det har räckt för mig.

Jag tycker om att lära mig nya saker och fördjupa mina kunskaper -på så sätt ser jag nya samband som kan leda till större insikter och djupare förståelse för saker och tings natur… Ser fortbildning som en mänsklig rättighet!
Jag har ett personligt intresse att fortbilda mig för att på bästa sätt kunna vara ett optimalt verktyg för dig.

Viktigt att få kontinuerlig uppdatering och inspiration inom de terapier jag har kompetens inom, utför därför årligen flertalet vidareutbildningar i Sverige och utomlands.

Jag har tillbringat mycket tid med likasinnade människor, som precis som jag älskar naturmedicin, naturlig läkning, sund kost, sköna vibes, andlighet och att utvecklas för att växa som människa och själ.
Jag har fått den stora äran att lära mig av de allra, allra bästa i mitt skrå och delar nu med mig av min förvärvade kunskaper i detta liv och de gåvor jag fötts med till mina kunder under behandlingar, konsultationer och kurser.

Titlar
Reg. Naturläkare (Naturmedicinare) i SNLF nr 124

Auktoriserad & Kvalitetssäkrad Komplementär & AlternativMedicinare KAM nr 544

Diplomerad Homiatriker 6,5 års utbildning

Diplomerad Näringsterapeut 2 årig utbildning

Diplomerad Örtpedagog 1 årig utbildning

Diplomerad Fytoterapeut (Örtterapeut) 2 årig utbildning

Diplomerad KranioSakralTerapeut 1 årig utbildning

Diplomerad & Certifierad DornTerapeut

Certifierad Gluten Specialist / Certified Gluten Practitioner (CPG)

Diplomerad FrekvensTerapeut bla F-Scan

Diplomerad & Certifierad Chronopat Human (för Människa) 2 årig utbildning

Diplomerad LymfMassör

Diplomerad & Certifierad Chronopat för Häst 1-2 årig utbildning

Diplomerad HästFysioterapeut 1 årig utbildning

Diplomerad Equine Bodyworker

Diplomerad Sadelspecialist

Diplomerad LymfMassör Häst

Diplomerad Chronopat för Hund

Diplomerat & Certifierat Multidimensionellt Medium 2 årig utbildning

Certifierad Essential Oil Specialist 

Certifierad i AromaTouchTechnique & Wellness Advocate

Diplomerad i Avalons CellMinnesHealing 1-årig utbildning

Certifierad ScarTissueRelease Terapeut / ÄrrVävnads Specialist  MSTR 

Diplomerad MB Gua Sha

Certifierad LivsCoach
Diplomerad KBT-Coach
Diplomerad ACT-Coach
Diplomerad HSP-Coach
Diplomerad Stress-Coach
Diplomerad Relations Coach
Diplomerad ParRelations-Coach
Diplomerad Beroende Coach
Diplomerad MedBeroende Coach
Diplomerad Andlig & Mental Coach

Hypnotisör 

Häxa & MystiMagiker 
Intuitiv Healer 
Reiki Healing
Paqo / Shaman
Medicinkvinna
Intuitiv Healer

Reiki Healing

Tidigare Certifierad Atlasterapeut

EquineKommunikatör

Kvinna

Föreläsare

Författare

Kreatör

Inspiratör

Motivatör

Glädjespridare

Mamma – det bästa jag gjort

Människa – min absolut längsta & tuffaste utbildning -ständigt pågående!


Homiatriker -Naturmedicinsk Allmänpraktiker
Vid Naturmedicinska Fackskolan, NMF Education 6,5 år

ca 2200 timmar undervisning + 800 timmar kollokvigrupparb. + 6000 timmar självstudier

Bas Medicin +60p

Anatomi

Fysiologi

Biokemi

Näringslära

Dermatologi

Venereologi

Cellbiologi

Histologi

Akutmedicin

Geriatrik

Gynekologi

Obstetrik

Invärtes medicin

Medicinsk Diagnostik

Patologi

Ekonomi

Juridik

Farmakologi

Medicinsk Terminologi

Medicinsk Psykologi

Medicinsk Mikrobiologi

Miljömedicin

Oftalmiatrik

Oto-Rhino-Laryngologi (Öron-Näsa-Hals sjd)

Infektionssjukdomar

Pediatrik

Psykiatri

Psykosomatik

Socialmedicin

Klinisk Tjänst

Examensuppsats

Baunscheidt

Koppning

Bowen

Schüsslers Vävnadssalter & HBM – HyperBioMineral

Akupunktur

Öronakupunktur

Massage

Bindvävsmassage

Irisdiagnostik

Homeopati

Fotzonterapi dvs zonterapi

Kiropati (Mobilisering, manipulationsteknik & röntgendiagnostik)

Praktisk NaturMedicin

Vad är en Homiatriker!?
Till skillnad mot många andra titlar inom komplementär och alternativmedicin så talar utbildningstiteln Diplomerad Homiatriker om att den komplementär och alternativmedicinske utövaren avlagt en examen i Homiatrik och blivit godkänd. Homiatriker är en skyddad yrkestitel. Homiatrik en terapiutbildning.

Många Homiatriker har valt att efter sin examen specialisera sig genom vidare utbildning.

Homiatriker är en välbalanserad utbildning för att kunna fungera som komplementär och alternativmedicinens allmänpraktiker.

I Homiatrikerutbildningen ingår akupunktur, kiropati och Homeoterapier (olika terapier där homeopatika ges, ex homeopati, isopati, Schüsslers vävnadssalter och komplexmedel mm.) Utöver detta ingår även flera olika massageformer så som Svensk Klassisk Massage, Specifik Djupmassage, Bindvävsmassage, Multi-Modal-Behandling mm.
Det ingår också flera olika diagnosmetoder så som irisdiagnostik, urinskicktning, pulsdiagnostik, ansiktsdiagnostik, anamnes mm.
Kjell hävdar att Homiatriker är superhjärnor, riktiga proffs!

Homiatrikerns Grundmedicinska Utbildning

Alla Homiatriker inleder studierna med en grundmedicinsk utbildning i anatomi, fysiologi och sjukdomslära som motsvarar +60p på Högskolenivå.

Enligt KAM -Kommittén för Alternativ och Komplementärmedicins målbeskrivning för 60 studieveckor. Genom att inleda studierna med grundmedicin får eleverna en djupare förståelse för sina alternativmediciska studier.

En Homiatriker har mer än dubbelt så mycket utbildning i anatomi, fysiologi och sjukdomslära som en sjuksköterska har!

Homiatrikerns Ansvarsförsäkring

Det är viktigt för patientsäkerheten att en komplementär och alternativmedicinare har en ansvarsförsäkring – Det har SNS (Svenska Naturmedicinska Sällskapet) anslutna Homiatriker!

Tillsynsorganet för Homiatriker

KAM -Kommittén för Komplementär och alternativmedicin fungerar som ett frivilligt tillsynsorgan för Komplementär och alternativmedicinare. De flesta Homiatriker finns med i KAMS:s Centralregister, vilket innebär att en Homiatriker ingår i den frivilliga tillsynen av komplementär och alternativmedicinare. Detta betyder att en Homiatriker som är auktoriserad i KAM årligen kvalitetssäkrar sig, vilket innebär att Homiatrikern årligen kontrolleras att den innehar en ansvarsförsäkring och följer KAM:s etiska regler!

Auktoriserade och Kvalitetssäkrade i KAM.


Näringsterapeut

Nordiska Närings- och Fytoterapiskolan

2 år, 700 timmar undervisning 700 timmar självstudier

Grundläggande kemi

Grundläggande näringslära 1, 2

Kostens sammansättning och verkan 1

Kost- och näringsbehandling

Näringsfysiologi

Idrottsnutrition

Kost, tillskott och idrottsutövning

Kosttillskott och Mat som medicin

Biokemi och näringsmedicin

Fettsyror och Aminosyror

Vitamin- och mineralterapi

Fasta och reningskurer

Läkande kost

Klinisk ekologi och allergi

Individuellt anpassad kost

Makrobiotik

Hormoner

Enzymer

Friskare livsstil

Näring och mental hälsa

Tarmdysbios och Probiotika

Näringsmedicinska diagnostiska metoder

Diagnostisk närings- och fytokinesiologi 1& 2

Hårmineralanlys & Metabolic typing steg 1

Skolmedicinska labbtester & Funktionsanalyser

Irisdiagnostik del 1, 2 & 3

Levande blodanalys Blodlära, samt HLB torrblodsanalys

Ansiktsdiagnostik, tungdiagnostik och kroppsdiagnostik

Interaktioner mellan näringsämnen och läkemedel

Bygg din egen praktik

Att arbeta som terapeut

Integrerad Patientbehandling

Examensuppgifter

Uppsats


Fytoterapeut 

Nordiska Närings- och Fytoterapiskolan,
2 år ca 380 timmar + självstudier

Fyto-farmakognosi
Västerländsk örtmedicin

Samverkan/motverkan av läkemedel och örtmediciner

Klinisk fytoterapi

Örtkännedom & Örternas användning

Svensk örtmedicin och kurer med omslag, bad och inpackning

Tillverkning av salvor.

Aromaterapi och användning av eteriska oljor

Att arbeta som terapeut

Näring och den Mentala Hälsan

Tarmdysbios och probiotika

Interaktioner mellan näringsämnen och läkemedel

Nedre matsmältning & Candida

Blodcirkulation, hjärta kärlsystemet

Immunförsvaret/lymfan & näsa/hals, ögon

Andningen och njurarna + urinblåsan

Inflammation hud/leder/muskler

Stress & nervsystemet

Hormonsystemet
Levern och avgiftning

Dosering, förvaring och användning

Integrerad Patientbehandling

Uppsats

Tentamen


Örtpedagog

Eklöfs Örtutbildning med fokus på de svenska läkeväxterna,

Inspira 1 år

Historiens vingslag

Örtvandringar – lär känna och hitta våra svenska läkeväxter

Fytokemi & fysiologi i skön samverkan

Besök i Apotekarsocietetens vackra och intressanta museum.

Vad smörjer du dig med – teori & praktik kokshop, råvaror mm

Tentamen

Örtagården örter

Anlägga örtagård

Den läkande trädgården

Laga mat av vad naturen bjuder

Skörda, torka och förvara örter

Portör och växtpress

Teer, tinkturer, nervkakor, växtoljor och läkevin.

Hildegard von Bingen

Handbad, fotbad, helbad, sittbad och inhalationer med örter.

Hemuppgifter

Skapa ditt eget läkeherbarium

Tentamen, förhör och Diplomering


Chronopat 
2 årig utbildning för människa

2 årig utbildning för häst
1 årig utbildning för hund
Chronopati bygger på att finna orsaker till dysfunktioner eller obalanser i kroppen och är en diagnos och behandlingsmetod där man använder sig av individen energibanor. Diagnosmetod för att upptäcka dysfunktioner

Kontrollsystem

Testsystem

Muskeltest

Kroppens Kemi

Diagnosmetod för Rörelseapparaten

Behandlingssystem

Soft Akupressur

Soft Massage

Soft Manipulation

Symtombehandling

Triggerpunkter, Mästerpunkter

Praktik


KranioSakralTerapi

1år

Steg 1+2+3+4

Workshop 1+2+3+4

Psykologisk marknadsföring 3 dagar


Intuition & Personlig Utveckling

1-årig utbildning med Terry Evans

Det bästa jag gjort för mig själv!

Bergsmeditation

Intuitionsövningar

Jobba med dina negativa sidor

Demoner, Skuggor, Rädslor, Änglar…

Gruppdynamik

Spela ut dramer

Psykometri

Medvetenhet

Individuell dynamik

Hur öppna upp så förändring kan komma in i ditt liv?

Integrera och använd intuitionen i din vardag

Strukturera om och organisera vardagslivet

Kom i fatt dig själv!

Ytterligare Utbildningar & Kurser

CGP Certifierad Gluten Professional = Certifierad Gluten Specialist

LGS/Leaky Gut Syndrom (Läckande Tarm) & Matintoleranser med Harald A. Mortensen

Matintoleranser med Linda Rahbek (har gått den 2 gånger)

Holistic Kurs om Sköldkörtel & Binjurar med Leif Östberg

15 Tunga Bördor med Peter Wilhelmsson (2ggr)

Funktionsmedicin & Näringsterapi 1 vecka med Diana Nolan + Joel Nolan

FunktionsMedicinsk Seminarium med Mark Hyman & Diana Nolan

Food Reactive Disorders and Autoimmunity 2dgr i sthlm med Tom O´Bryan

Hårmineralanalys & Metabolic Typing steg 1
Gick den innan Näringsterapeututb.
Det är också en del av näringsterapeut utb så jag har gått den 2 ggr).

Hårmineralanalys & Metabolic Typing steg 2

Mag & Tarm –Viktig kunskap för alla med Leif Östberg

Håll dig frisk i Influensatider med Peter Wilhemsson & Zarah

Friskare Barn med Peter Wilhelmsson

Mat som medicin 2 dagar med Steven Acuff i Östersund 2007

SyndromX med Eva Bladh

Detox/Avgiftning med Eva Bladh

pH Syra-basbalans för perfekt hälsa med Eva Bladh

Sköldkörteln med Eva Bladh

Pathophysiognomi med Vistara Haiduk

Kropp & Ansiktsdiagnostik +
HBM/Schüsslersalter/Cellsalter många sådana kurser minst 12…

Patofysiognomi/Ansiktsdiagnos steg 1 & 2 med Michael Münch, Heilpraktiker

Den Diagnostiska blicken (HBM, Iris & ansiktsdiagnostik) med Vistara Haiduk, Heilpraktiker.

Flertalet utbildningar i HBM Hyper-Bio-Mineraler för Vistara Haiduk mfl.

Antlitzdiagnose & Biochemie nach Shcüssler 12 dagar i Tyskland
Ansiktsdiagnos efter Kurt Hickethier med Friedrich Depke
Ansiktdiagnostik enligt Kurt Hickethiers lära och Biokemi enligt Dr Wilhelm Schüssler. Jag är den enda Svensk som gått den här utbildningen (förutom min tolk som är Svensk och jobbat där).

Kräuterwanderungen mit Friedrich

Vidareutbildning Irisdiagnostik, Ögon & Seeträning

Irisdiagnostik, Helhetsyn, känslor +kropp-psyke-själ med Vistara Haiduk, Sthlm

 

Modern Iridology Research Seminar New pupillary zone Topography, research & practice in iridology, with John Andrews i Malmö

Natural Solutions for Hormonal Health Seminar with John Andrews, London

Modern Iridology Seminar with John Andrews, Heilpraktikerskolen, Copenhagen

Iridology – One Science, seminarium med Emil Bewö

Energetic Eye Healing med Pashya Roohani Roberto Kaplan & Vistara Haiduk, Tyskland

EyeCode Integration with Pashya Roohani Roberto Kaplan, Tyskland

EyeCode Integrated -Supervision Holistic Vision Therapy Seminar with Roberto Kaplan, Oberstenfeld, Tyskland

EyeCode Perception Technology Training, with Pashya Roohani, Roberto Kaplan Germany

EyeCode Integrative Seh Training, Kiental, Schweiz

Selbstheilung für Ihre Augen, Tyskland m Pashya Roohani Roberto Kaplan Kiental Schweiz?

EyeCode Diopters, Eye Diseases/Diopter Training: Integrated Vision Trainin with Pashya Roohani Roberto Kaplan, Oberstenfeld, Tyskland

IrisEyeCode Course, Pashya Roohani Roberto Kaplan, Pressbaum, Österrike

Annan utbildning

Podo-Posturaltherapie Basic Course steg 1 & 2 samt Podo –Orthesiologi nach Breukhoven med Wolfgang P Schallmey HP & Ina ter Harmsel B.Sc. & HP
10 dagar om fötter, hållning och Manuell Medicin.

Heilen über fusse mit Friedrich Depke

Visceral Manipulation Abdomen VM1 with Alison Harvey, Copenhagen

Ortobionomi -flera olika kurser på både människa & Häst med Carin Näslund

Pain 3 days with Steve Hains

The Wonderful Jing Points with Yair Mamon

One Minute Diagnosis with Yair Mamon

KranialNerverna – Avancerad Kurs, 4 dagar
Fördjupning i KranialNerverna med Jörgen Tranberg

Embryo in Motion med Jaap van der Vaal

Tejpning Medical Taping & Kinesiology Taping.

CDH Chronic Dysfunctions Healing – Cellens botande & livsförlängande kraft.

Vidareutbildning i Avancerade Manuella Terapier, ryggraden med Kiropraktik & Osteopatiska behandlingstekniker med Ina ter Harmsel & Wolfgang Schallmey

Zonterapi med Gerd Lekman

Ansiktszonterapi med Marie-France Müller, Frankrike

Hands On Trauma med Katherine Ukleja

KINOPraktik steg 1 & 2, Svenska KINOPraktikskolan

Idrottsskador – akut omhändertagande m Mikael Dahlström

Kinesiologi & Fingertestning med Lars-Eric Johansson

Mental Kinesiologi med Lars-Eric Johansson

Acunova/Akupunktur 2000
Smärtbehandling, Ögonproblem mm med John Boel Jr

LymfMassage med Bebe Gransten, Axelsson

LymfMassage vidareutbildning koppning & tejpning med Bebe Gransten.

LymfMassage häst med Bebe Gransten.

Handanalys med Birgitta Birath

Schamanismus, Natur und Singen 8 dagar
mit Rahman T Seidel & Haripraya, Son Duri, Mallorca

Reiki Healing 1 & 2 med Carina Sandvall 2002

Andlig Healing

Healing samt andra EnergiArbeten & EnergiHantering i olika former

PrästinneUtbildning (Priestess of Avalon) (påbörjad, ej avslutad)
med Ann Forsberg

PrästinneTräning

Multidimensionellt Mediumskap
Multidimensionella Medium Programmet med
E l e o n o r  A m o r a  M a r k l u n d
En 2 årig utbildning bestående av flera olika delkurser så som:
Intuitiv Multidimensionell Healing
Medialt Självförsvar & Eteriskt Beskydd
Esoteric Security / Husrening,
Dragons of Atlantis,
Naturväsen – Channeler of the Realms
Djurkommunikation & Eterisk Djurskydd
Änglar & UppstignaMästare – Ascention with Angels As Abow so Below
Själens resa
OrakelKort
Intuition

Ytterligare fristående kurser för samma person:

Drakryttare, Dragonriders of the Galaxy 4 dagar &

Sacred Ways of Dragons 6 dagar i England samt

R A A T Reset After AuraTransformation 5 dagar

CellminnesHealing Utbildning

CellminnesHealing, CellminnesTransformation, FamiljeTrädet, FamiljeTrädsAnalys, Syskonplaceringens påverkan i livet, IrisAnalys, Själspegling mm. på Avalonskolan för Helena Öhrström & Susanna Odén LivsTrädgården.

Utbildning till Essential Oil Specialist, en avancerad utbildning om eteriska oljor, dess kemi, användning och massa annat användbart för att förstå dem som väsen.

Aroma Touch Technique

En mysig kurs om eteriska oljor, hur man kan använda dem för olika syften och speciella applikationer. Med Lenka Markova och Susanna Odén.

Div. föreläsningar med Morgan Alling, Lennart Lindén, Kjell Enhager, Lise Bourbeau, Alexandra DePauli, AnnCharlotte Steward, Tullio Simoncini, Erik Enby, Gregg Braden, Joe Dispensa, David Icke och många, många fler… kommer ju inte ihåg alla jag varit och lyssnat på…

UTBILDNING HÄST

Liberty & Horsebehaviour, Pat & Linda, Parelli Center, Ranch, Ocala, Florida, USA

Fluidity I, Pat & Linda, Parelli Center, Ranch, Ocala, Florida, USA

Fluidity II, Pat & Linda Parelli Center, Ranch, Ocala, Florida, USA

Parelli Seminarium, Affalterbach, Stuttgart, Tyskland

Parelli Seminarium, Birmingham, GB

+20 Level 1+2+3 utbildningar / Trainings & Camps i Sverige på olika platser sedan 1997. För bland annat Dave Ellis, Birger Giseke, David Sünd, Eddy Modde, Martin Wimmer, Kate Thomas, David Lichman, Wally, Walter Gegenshatz.

Ortobionomi för häst med Carin Näslund

LymfMassage Häst med Bebe Gransten

Massor av kurser i Hästbeteende, Hälsthälsa, Hovvård, AME-Produkter, Enskilda dagar med Eddy Blom, Söderströms, Näring, Mineraler, Örter, Cellsalter, Schüsslersalter & HBM för hästar, Photonic Therapy, The McLaren Method, Red Light med mera!

Chronopati Häst

Anatomi & Fysiologi

Hästen signaler & Ledarskap

Testmetod

Diagnosmetod

Kontrollsystem

Muskeltest

Diagnosmetod för Rörelseapparaten

Behandlingssytem

Soft Massage

Soft Akpuressur

Soft Manipulation

Symtombehandling

Ortobionomi

Triggerpunkter/mästerpunkter

Praktik mm

 

EquiCare Hästfysioterapeut & Equine BodyWorker

Terapeutisk Basmedicin

Anatomi & Biomekanik

Hästmassage & Stretching

Elektroterapi

Sadelspecialist

Foder & Träning

Konvalescens & Rehabilitering

UTBILDNING HUND

1-årig hunduppfödarutbildning arr av SKK, Västerbotten innehållande anatomi, etologi, genetik, valpning, juridik och hundfoder.

Massor av hundkurser för olika instruktörer, privatlektioner.

Draghundsseminarier i Kiruna

Seminarier för Lars Fält – hundens beteende mfl.


Chronopat Hund

Diagnostik

Behandlingsmetod

Hundens Kemi

Hundens sjukdomar

Triggerpunkter/Mästerpunkter

Muskler, leder

Kroniska problem

Lämpliga åtgärder

Var Ordförande i KAM Branschorganisationen för Komplementär och AlternativMedicin 2010-2017

Slutligen
En av mina lärare sade alltid till mig: ”Taalamood, Heléna!
Taalaamood! (och så halvgarvade han lite med huvudet så där lagom på sned, samtidigt som han småskakade förstående med huvudet och hade ett tolerant leende över läpparna).
Du måste ha tålamod! – ”Small steps are better then big steps.”
”The longest way is the shortest way.”
Gaaaa, vad jag hatade de orden, det kändes verkligen INTE som att jag kunde vänta längre, jag ville ha en förändring nu, jag ville ha allt på en gång, se en skillnad på direkten och rusa fram, gärna till nästa projekt. Men ju mer distans jag får till det där, ju mer tid och ju fler små steg jag lägger mellan mig och den där perioden, så inser jag att det är just med tålamod och små, små steg som jag vunnit de största och flesta insikterna och med insikt har framgång förvärvats.
Kunskap kan liksom inte bara läsas och bankas in på en gång utan den måste som nötas in och sedan långsamt få sjunka in och integreras med människan, kunskapen måste gå från öronen, ögonen, näsan, munnen, händerna in i huvudet och sedan långsamt ut i kroppen igen på något sätt…. för att verkligen integreras. 

MINA SPECIALITETER
Magiska KroppsBehandlingar av framförallt Stökiga Nackar,
Behandlar givetvis hela kroppar dvs Rygg, Axlar, Bäcken, Händer, Fötter…

Mystiska Besvär, Magproblem…

Cellsalter, HBM & Stjärnestoff
LäkeVäxter
Näringslära 

Har du några frågor?

Kontakta oss