Behandlingsområden

Trött? Ont? Stressad?
Vill kroppen inte som du?

Lugnt – Jag tar hand om dig!

Här följer några exempel på vad jag som NaturMedicinare kan göra för dig, din hälsa och livskvalitet!

De flesta som kommer har ont någonstans, många lider av akut eller kronisk smärta eller andra besvär som orsakar lidanden.
Många har varit i vården länge och inte fått någon hjälp med sina problem!
Vi lever i en tid där 95% av våra besvär är stressrelaterade -så stressreducering, stresshantering och stressRelease är central!

Vi jobbar framgångsrikt med personer som har och har haft problem med/i:

Besvär
* Rörelseapparaten -Muskler, Leder, Senor, Ligament
* Akuta & Kroniska nack & ryggproblem (ryggskott, nackspärr osv.)
* Ont i höfter, ben, knän, fötter, axlar, armar, armbågar, händer
* Sportskador, arbetsskador
* Andra skador
* Smärta
* Sköldkörteln/sköldkörtelproblem
* Binjurestress
* Utmattningssymtom/ kroniskt trötthetssyndrom /ME / Utbrändhet
* Trötthet
* Diffusa problem i hela kroppen med konstiga symtom från kropp & knopp
* Smärta
*Mage & Tarm, Matsmältningsproblem & Magåkommor, IBS
* Födoämnesintoleranser
* Candida/Svamp, Borrelia, Lymes,
* Bakterier, Virus, Parasiter
* Depression, Ångest, oro
* Sömnproblem
* Stress
* Kroniska besvär
* Akuta besvär
* Långvarig sjukskrivning
* Mystiska saker
* Diffusa symtom
* Förgiftningar
* Tungmetallförgiftning
* Försurning
* Belastningar
* Inflammatoriska processer
* FMS/Fibromyalgi
* Allergier/Överkänslighet
* Näringsbrister & Näringsobalanser
* Övervikt/Undervikt
* MedMera Kropp, Knopp & Själ!

Detta reder jag ut genom framgångsrika behovsanpassade, individspecifika KroppsBehandlingar, Näringsstöd, HälsoKonsultationer & LivsSamtal.

Akuta besvär
Vi behandlar alla akuta besvär som:
* Ryggskott
* Nackspärr

* Akuta idrottsskador
* Stäckningar
* Överbelastningar

Vid akuta problem försöker jag alltid att hitta en tid till dig så snart som möjligt, för att du ska få behandling så tidigt som möjligt!

Ring så hjälper jag dig!
När du ringer, säg att det är akut.
–Det finns allt som oftast space för akuta lösningar.

Allergi/överkänslighet

Ur en holistisk synvinkel måste en individ med allergi ses utifrån ett individuellt helhetsperspektiv. Det är viktigt att komma fram till vad som är orsaken till allergin/överkänsligheten och inte bara konstatera att personen reagerar på mögel, häst, hund, pollen, katt, ägg osv… utan fokusera på vad i kroppen eller den omkringliggande miljön som behöver korrigeras i det här individuella fallet, för att denna reaktion ska komma i balans och i framtiden inte ge några symtom och besvär!

Det är inte alltid möjligt att hjälpa alla, men många allergiker kan bli besvärsfria rent medicinskt med hjälp av miljövänliga läkemedel/biologisk medicin så som växtbaserad medicin, mineraler och annan näring eller energicum (ev homeopati) i kombination med en förändrad livsstil där kostreglering är central!
Det finns eteriska oljor som ger en helt fantastisk lättnad vid allergiska besvär  och histaminpåslag.
I vissa fall kan även ryggraden behöva korrigeras då det kan uppstå liknande symtom vid blockeringar i bröstryggen.
Även andra toxiska belastningar som amalgam osv kan spela roll.

Besvär från Ryggraden

Ryggsmärtor är en varningssignal. Ryggont är ett av de vanligaste besvären hos befolkningen idag –kanske inte helt oväntat med tanke på hur våra liv ser ut!? Arbetsrelaterat sittande, stående, böjning och lyft, enformiga rörelser, stress, höga krav och många gånger felaktiga belastningar dag ut å dag in, år ut år in… det sätter sig i kroppen och leder till följande problem:
* Muskelspänningar
* Diskproblem i ryggraden
* Smärta
* Huvudvärk & Migrän
* Rubbningar i ämnesomsättningen
* Återhämtningsproblem
* Lymfbesvär
* Negativ Stress
* Störningar av genomblödning i muskulatur (även på djupet)
* Ischias
* reumatiska problem
* Sömnstörningar
* Artros
* Med mera

Hos mig får du en enkel, effektiv och skonsam behandling för dysfunktioner i kotpelaren, jag jobbar mjukt och verkningsfullt, inte alltid helt smärtfritt, men utan överraskande ryck, knak och brak!

Jag tror att dessa besvär, med spänningar, stelhet och många andra besvär helt klart är relaterat till det liv vi lever, kanske du har ett jobb, eller inget jobb, en chef som du avskyr, eller du har ett jobb du älskar -men belastningen på dig som individ är övermäktig. Eller så har du en arbetskamrat/kollega som du inte tål att se, du lever i en relation där du vantrivs eller är rädd, rädd för din partner, eller rädd för att lämna/bli lämnad, du kanske är ensam eller lever i en familj där situationen är helt ohållbar, du kanske har en chef som ställer orimliga krav, eller så ställer du orimliga krav på dig själv… hur som haver så leder detta till en oerhörd stress, stress sätter sig i kroppen på olika sätt för olika människor.

Inflammation & Inflammatoriska Processer

Det är ganska vanligt med inflammationer i olika kroppsdelar eller i hela kroppen, en form av systemisk mikroinflammation i hela kroppen det är definitivt en anledning till mycket smärta, obehag och lidande samt till många sjukskrivningar. Inflammation är en respons på en irritation eller en infektion i vävnaden.
Enligt mig så är stress och inflammation själva grogrunden till ohälsa…

Kroniska Inflammationer

Kroniska inflammationer kan finnas överallt och var som helst i hela kroppen nacke, axlar, rygg, bäcken, höfter, knän, fötter och händer men även i inre organ, mage och tarm. Många gånger finns det inget fysiskt trauma bakom, (gärna emotionella) utan problemet börjar successivt och problemet ökar, individen blir sämre och sämre. Denna process kan pågå i flera år, decennier.

Otillräcklig försörjning av blod och syre i muskler och annan vävnad leder till en överbelastning som kan komma av att en kroppsdel varit utsatt för hög belastning under en länge tid. Det belastade området kan kännas avdomnat, kallt, trött eller tungt och är ofta svullet och ömt.

Akupunktur och annan behandling vid inflammation

Akupunktur är en effektiv och relativt säker behandlingsform vid inflammatoriska processer. Effekten kommer av nålarnas påverkan i vävnaden, det sker en ökad blodgenomströmning i muskler som stärker upp kroppen på så vis hjälper nålarna till att leda bort inflammation och inflammationsrester via blodet. Ps. för att få en bestående hållbarhet i denna förändring, måste man även göra livsstilsförändringar i kost och rörelse. Näring, kosttillskott, HBM och Eteriska oljor kan också vara behjälpliga vid inflammation.

Vid kronisk inflammation bör du undvika
* Nedkylning av området med is eller andra kylande omslag
* Styrketräning, men du kan röra på dig, utan större belastning till skadan är utläkt.

Akuta Inflammationer

En akut inflammation drabbar vanligtvis ett begränsat område, en del av kroppen som exempelvis handled, fotled, axel, knäled, armbågar.

En akut inflammation drabbar vävnaden i ett visst område av muskler, senor, muskelfästen, senfäste och de kan komma av ett trauma som en olycka eller muskelbristning eller överansträngning efter intensiv träning eller monotont arbete. Oftast vet du när det började!

Tecken på Akut Inflammation
* Varm, het eller brännande känsla
* Rodnad (röd hud)
* Rörelsesmärta
* Rörelseinskränkning
* Feber (låg)
* Sjukdomskänsla
* Lokal Svullnad (Upphöjning som är insjunken mot mitten)

Sök vård – alltså sjukvården. Det kan vara rosfeber eller något annat allvarligt!
Har du en akut inflammation eller feber undvik att Massera (speciellt på hud som är varm, het, svullen).
En akut inflammation som förblir obehandlad kan övergå till en kronisk inflammation.

Om inte kroppen, själen och psyket är i balans och fungerar tillfredställande, på grund utav belastningar av smärtor, stress, sömnproblem, ångest, rädslor, intoleranser, tungmetaller, kemikalier, skräpmat och mikroorganismer, över stimulans med mera… så kan vi inte heller förvänta oss att vår kropp ska vara fri från problem!

LivsStilsRelaterade Åkommor
Jag önskar att vi inom en överskådlig framtid kommer till ett läge av fusion och samarbete där skolmedicinen och alternativmedicinen jobbar parallellt sida vid sida. Där vi komplementär och alternativmedicinare får ta hand om så kallade livsstilsrelaterade sjukdomar och vården tar hand om sjuka och skadade. Att må dåligt och att vara sjuk är inte riktigt samma sak, man mår lika uselt men själva lösningen på problemen skiljer sig helt åt –de är komplett olika


Sjukvården/Skolmedicinen är dåligt rustade och saknar kompetens att ta hand om så kallade livsstilsrelaterade sjukdomar. Samtidigt som våra vård/hälsocentraler och sjukhus överbelastas med denna sorts problematik och många gånger helt saknar en fungerande lösning. Det finns inga faktiska läkemedel eller andra lösningar för väldigt mycket av sådant som faller under saker som jag jobbar med dagligen, så som: stress, att må dåligt, oro, gnagande tankar, bubblande undertryckta känslor… att sova illa, generellt alldeles för mycket stillasittande liv, usla kostval, metabolt syndrom, högt blodsocker, högt  blodtryck… konstiga smärtor eller diffus värk utan faktisk fysisk skada, dysfunktioner i organ utan påtaglig sjukdom…

När du sökt hjälp inom vården i åratal för samma åkomma och du har inte fått någon hjälp, du har ingen egentlig diagnos eller så har du fått någon slaskdiagnos, för de hittar inget egentligt fel, men du mår uruselt -då är det kanske dags att söka dig någon annanstans!?
När du provat fler antidepressiva än du kan minnas, för dina smärtor och smärtorna fortfarande är kvar och du nu dessutom har fler besvär nu än innan du sökte hjälp till en början -besvär skapad av de kemiska läkemedlen.
Då är det kanske dags att söka dig någon annanstans!?

Vi har alla ett eget ansvar för vår egen hälsa.
Vi har eget ansvar för våra egna val.
Våga välja!
Ta ansvar och våga ta ansvar!
Varmt välkommen till en påläst kvackare med en välsittande foliehatt, lite av en expert på livsstilsrelaterad besvär, specialiserad på mystiska saker och multidimensionellt lidande.


MirakelQvinnan
”Shia”
Shivani Heléna Eddesjö Hjertestrand

Bakterier & virus !

Ett problem som hälso och sjukvården har svårighet att hantera är virus, och virus relaterade sjukdomar. För bakterier och dess relaterade sjukdomar ger skolmedicinen -den konventionella medicinen ofta antibiotika och bakterierna dör. Men mot virus hjälper inte antibiotika… Nu ska du inte vara dum, OM du behöver antibiotika ta det, det finns livshotande tillstånd där det är nödvändigt att behandla med antibiotika.
Men ibland kan man prova med lite mer människovänliga alternativ först.

Om du har symtom som halsont, snuva, hosta mm uppsök läkare, det är viktigt att läkaren ser till att du får göra en odling för att utröna om det rör sig om bakterier eller virus och om det är en bakterie, vilken sorts så att rätt antibiotika kan sättas in. Skulle det istället visa sig vara ett virus, har inte dagens hälso och sjukvård så mycket att sätta in, I dessa fall blir patienten ofta hemskickad med hopp om att det går över av sig själv…

Vi naturmedicinare däremot kan genom olika kombinationer av miljö och människovänlig, biologisk klimatsmart medicin stötta kroppen så att det blir mindre gynnsamt för viruset att fortsätta leva i den och därmed återställa hälsan och öka livskvaliteten för individen!
Här tar jag hjälp av vitaminer, mineraler, örter och eteriska oljor med mera.

Har du några frågor?

Kontakta oss