Örtmedicin

Örtmedicin

Örtmedicinen vår ursprungsmedicin!?

Det är sorgligt att medicinalväxter kallas för alternativmedicin när det är den naturliga, ursprungliga och traditionella medicinen som använts i tusentals år. Örtmedicinen är en läkekonst som är minst lika gammal som människan själv och dessutom välbeprövad.
Olika benämningar för samma sak örtmedicin, örtterapi, mecicinalväxter,  läkeväxter, phyto eller fytoterapi, kommer från grekiskans ord fyto som betyder växt, terapi kan översättas med att bota sjukdomar eller åkommor så fytoterapi innebär att bota sjukdom med växter. Termen fytoterapi används i dagligt tal i England, Frankrike och Tyskland, det finns en svensk utbildning till FytoTerapeut.

Läkeväxter till allt!?
Jag läste någon gång i en bok något i stil med att det finns en läkeväxt för varje åkomma och att om det finns en sjukdom så finns också ett läkemedel i moder jords apotek. Det känns betryggande, det stora problemet är bara att hitta rätt växt, vid en specifik åkomma och att sätta in växten i rätt tid, i rätt form. Det är tämligen trösterikt att det finns hjälp att tillgå i trädgården, runt stugknuten, ute i skogen och på ängen när man känner sig lite klen eller nedslagen.

Aktiva Ämnen
I en läkeväxt så finns flera olika verksamma substanser -så kallade aktiva ämnen som de också kallas. Dessa ämnen samverkar på ett sätt som vi kanske inte riktigt kan förstå som människor. Man har liksom isolerat att vissa ämnen ska vara bra för olika funktioner och organ, vad man inte alla gånger kanske ser och vet är att det också finns en samverkan mellan sådant vi inte kan se och sådant vi ännu inte känner till, förstår och vet.
Det är lite intressant att en förhållandevis ny metod, en industri som är lite drygt 100 år näst intill utplånat vår gammal naturliga läkekonst, som funnits sedan tidernas begynnelse. Det som är mest skrämmande är den innerliga överdrivna tilltron till läkemedel och läkemedelsbranschen.

ÖrtMedicin grunden till den moderna medicinen
Vad många kanske inte riktigt vet är att ÖrtMedicinen ligger till grund för den moderna medicinen och utvecklingen av läkemedel -där man fokuserat på att välja ut specifika ämnen ur en växt och sedan syntetisera dessa istället för att använda växten som helhet. Eller så används derivat som är alternativa molekylära varianter av de naturliga molekylerna från växtriket.

KuriosaKunskap
Roligt att veta är att det gamla smärtstillande, febernedsättande, antiinflammatoriska och blodförtunnande läkemedlet Magnesyl (och Aspirin) med den aktiva substansen Acetylsalicylsyra kommer ur ett verksamt ämne (salicylsyra) som framställs av bark från Pil eller Vide (Salix).
Aspirin (i Sverige Albyl) framställdes till en början ur Älgört Spiraea Ulmaria som också innehåller salicylsyra… Om man äter Waran bör man vara lite försiktigt med Älggräs, då det har en något blodförtunnande egenskaper, älggräs luktar ljuvligt och kan fungera bra för matsmältning, huvudvärk och en massa annat.

HäxJakt på LäkeKunniga i dåtid och nutid
Jag är helt övertygad om att det alltid funnits kvinnor och män som haft helande krafter och vetat vilka läkeväxter som är bra mot och för vad, vad man kan använda och inte använda. Att detta är kunskap som ärvts vidare i generationer och sådant man rent intuitivt bara fötts med och utövat i många liv. Det är även dessa människor som riskerat livet för att de kunnat bota sjuka människor och djur. Läkekunniga har betraktats som ett hot och ansetts farliga för att olika medicinalväxter förknippats med okunskap, rädslor, skrock, trolldom och hin håle. Det finns naturlig hjälp i naturens skafferi och våra kroppar är skapta att svara på den här sortens botemedel -då det är naturligt för våra kroppar, då vi till en början egentligen är en del av naturen. Även om nu väldigt många lever väldigt långt ifrån naturen… så är vi fortfarande stenåldersmänniskor i både kropp och knopp.
Idag jagas allt naturligt bort igen, med en annan aggressivitet från bland annat Läkemedels &Livsmedelsverket, dess jakt på vitaminer, mineraler och näringsrik läkande mat. Samtidigt som skräpmaten, härdade fetter, lösgodis, socker, kemikalier, färgämnen och andra tillsatsgifter flödar i princip fritt och ingen bryr sig om att reflektera över innehållet i tveksam föda…
Om man ger någon något naturligt så är den vanliga reaktionen vad är detta? Kan jag äta det här? Vad är det för biverkningar? Är det farligt?
När någon får ett recept på läkemedel så hämtar de bara ut det och börjar äta, eller så tuggar de bara i sig av smaskiga smågodisar med ovisst innehåll, helt utan att tänka..
Örtmedicin, Homeopati och Naturläkemedel jagas av läkemedelsverket samtidigt som vi som hjälper människor att hålla sig friska på naturlig väg sätts under blåslampa och hånas i media, förminskas och granskas under lupp av skolmedicinen, myndigheter, olika instanser och regeringen som stiftar lagar som begränsar och tar bort våra mänskliga rättigheter och individuella friheter.
Jag personligen tror på en valfri vård, vården vi har idag är ytterst begränsad.
Detta som pågår just nu är inte ett dugg bättre eller snällare än de häxprocesser som pågick på 1600 talet -vi jagas fortfarande!
Människan håller på att utrota sig själv genom okunskap, rädsla, strävan efter pengar, makt, kontroll och prestige, där de tappat bort sig själva, sin inre röst, naturen och kontakten med moder jord.
Vad många inte tar med i beräkningen är att vi är så förgiftade idag att vi gräver vår egen grav med tillförsel av främmande ämnen… Nu är jag som jag skrivit på några andra ställen, inte läkemedels motståndare utan jag är en smula skeptisk till överanvändande av läkemedel. Jag vet att läkemedel förlänger liv, men jag vet också att läkemedel är en av de största dödsorsakerna i västvärlden (USA & Europa). Tänk efter före, prova något annat innan du tar läkemedel, ibland måste man ta läkemedel och gör då det!
Var smart!!

Läkeväxter i olika former
Som läkeväxter används olika sorters växter så som plantor, träd, buskar, gräs, tång, alger, lavar… Ibland använder man hela växten och ibland så används bara vissa valda delar utav en växt så som blad, blommor, rötter eller kåda…

Till och med vetenskapen kan idag bevisa att läkeväxter har en pålitlig medicinsk effekt, med få biverkningar. Du kan ta örten som den är och äta den färsk som mat, du kan brygga te på färsk eller torkad ört, eller göra tinktur på örten, där den får dra ur i alkohol, du kan göra en härlig olja av örter genom att lägga örter i någon olja och sedan använd den i mat eller smörja in kroppen med. Sen finns det örtpulver exempelvis nyponpulver och nässelpulver, det blir då en lite mer koncentrerad dos av en ört, jämfört med om man bara äter den som torkad. Sen finns det också att köpa örtprodukter i kapsel och tablettform. Personligen föredrar jag örter som te och i tinktur -men det är jag!
Har glömt att nämna utdrag av ört, det är typ ett starkare te.

Läkeväxternas Historia
Att använda örter i ett behandlande syfte är ett urgammalt fenomen
Det finns dokument daterade till flera tusen år före Kristus som beskriver förekomst av växtbaserad medicin, dess omfattning och tillämpning i Indien, Kina och Egypten. I Ebers papyrus från ca 1500 år f. Kr beskrivs många av de sjuhundra läkemedel som beskrivs och används än i dag som medicin.
Den välkända plantan Aloe Vera nämns redan i gamla testamentet som en hälsoväxt och lämningar av aloe vera har hittats i Egyptens kungagravar.

En av de kanske mest kända medicinalväxterna i historien med historiskt värde som också omnämns ibland annat bibeln är en kåda som heter Frankincense eller Olibanum en kåda / harts från trädet Bowsellia Sacra som växer i framförallt Oman, Somalia och Kenya. Frankincense används kanske vanligast som rökelse och eterisk olja, men också som ört och heter då Boswellia finns i tinktur och kapslar/tablett. Jesusbarnet fick Frankincense som gåva av de tre vise männen.

Historiskt viktiga örtmänniskor
Den grekiske läkaren Hippokrates påbörjade det första europeiska verket ”Corpus Hipocratium” som senare färdigställdes utav ”Hippokrater” det vill säga Hippokrates lärjungar, anhängare av den Hippokratiska läran.
Denna skrift innehöll en utförlig beskrivning av flera hundra läkeväxter, med exakt information om vilken del av dessa som skulle användas, till vad, hur de skulle beredas, doseringar. Detta verk innehåller även noggranna dietföreskrifter och levnadsregler för god hälsa.
Hippokrates grundtes var att ”Naturen, icke läkaren, botar. Läkarens konst är att avlägsna det som skadar, det övriga klarar naturen själv!”
Är det inte fantastisk så säg!?
Hippokrates månade om HELA livsstilen, Han förespråkade bra mat, daglig motion, tankar, frisk luft för att kroppen och själen ska må bra. Samma enkla sanningar gäller ännu idag!
Varför måste varje generation höra detta, som borde vara en så självklar del i ett ansvar för att vara människa och ha en fantastisk kropp!?
Röra sig varje dag, tänka bra tankar, vara ute i luften, äta bra mat…
Hippokrates var också den som ”uppfann” medicinbollen för att överklassen skulle träna bukmusklerna, de var enligt honom sittande paddor som åt för mycket och rörde sig för lite.
Hippokrates är också en av de första som pratar om ”kroppssymbolik” det vill säga kopplingen mellan kroppen – känslorna – psyket – själen!
Innebär i korthet att våra kroppsliga symtom egentligen bara är själsliga speglingar.

Hippokrates är också upphovsmannen till den Ed som tandläkare och läkare svär vid sin examen, i Sverige är den lite modifierad för att de rätta sig efter socialstyrelsen regler…

Den Hippokratiska Eden
Jag svär vid Apollon, läkaren, vid Aesklepios, Hygiea och Panakeia samt alla gudar och gudinnor, tagande dem till vittnen, att jag efter bästa förmåga och förstånd skall hålla denna min ed och denna min förpliktelse. 

Den som lärt mig denna konst skall jag akta lika högt som mina föräldrar, jag skall dela med honom vad jag äger och hjälpa honom i nödens stund. Hans söner skall jag betrakta som mina bröder, och om de önskar lära denna konst, skall jag undervisa dem däri utan lön eller villkor. 

Föreskrifter, föreläsningar och allt vad undervisning i övrigt kräver skall jag ge mina och mina lärares söner samt de lärjungar, som avgivit skriftlig och edlig förbindelse enligt läkares sed, men inte någon annan.

Efter förmåga och omdöme skall jag följa den behandling jag anser gagnerikast för mina patienter och det som kan skada eller irritera dem skall jag undvika. Jag skall icke ge någon gift, även om jag blir ombedd, ej heller ordinera något sådant; ej heller skall jag ge någon kvinna fosterfördrivande medel.

I renhet och fromhet skall jag leva mitt liv och utöva min konst. Stensnitt skall jag icke befatta mig med utan överlåta denna praktik åt dem som sysslar därmed.

I de hus där jag går in skall jag vara till gagn för de lidande och avhålla mig från varje medveten fördärvlig orättrådighet, särskilt från könsumgänge med kvinnor och män, såväl fria som slavar.

Vad jag under min yrkesutövning än hör och ser bland människor av den beskaffenhet att det måhända icke bör spridas, skall jag förtiga och betrakta som osagt.

Om jag nu håller denna min ed och ej brister däri, så må det förunnas mig att glädja mig åt livet och min konst, aktad av alla människor i alla tider. Men om jag bryter och blir menedare, då må motsatsen bli min lott.


Grekland är det land i Europa som har den starkaste och kanske mest intressanta historien kring läkning och läkeväxter. Samtidigt som Grekland kanske också är mest känd för sin läkekonst!?
På Kos finns ett kloster dit bara män är välkomna, där inne finns enligt sägen originalet av ”Corpus Hipocratium”, vilken skatt!
Jag vill verkligen dit!!!

En annan man som haft stor betydelse för örtläkekonsten är Discorides (även han Grekisk läkare) som på 100-talet f. Kr författade ett sakligt verk som behandlade 600 örter, dessutom läkemedel från djur och mineralriket, detta verk användes flitigt ända fram till 1500-talet.

Under medeltiden spreds kunskapen om örtläkekonsten från klostren i Europa.
I norden hade vikingarna en dokumenterad ortkännedom som levt vidare i folkmedicinen…

Mexico har också bidragit till historien med intressanta aspekter ur ett historiskt perspektiv. I Mexico var de duktiga på att odla och hade fina trädgårdar redan under tiden före Kristus. De specialiserade sig senare under 1000-talet på giftiga växter och motgift. De anlade stora trädgårdar där de enbart odlade giftiga växter. De sålde dessa giftiga växter till herresäten och trädgårdar där de ville använda gifterna för att döda makthavare och skydda…
Det finns flera giftiga växter, men det är ingenting som vi örtmedicinare jobbar med, det är dock viktigt att känna till att de finns och intressant är att känna till bakgrunden. Idag hittar vi en hel del syntetiserade gifter från växter i psykofarmaka.

Hildegard von Bingen 1098-1179
En klok kvinna som haft stor inverkan på örtmedicinen och det finns mycket att läsa om henne… jag tycker att hon helt klart var långt före sin tid och gillar hennes tankar, de är lika aktuella idag som de var för länge, länge sedan när hon levde och verkade. Hildegard verkade som abbedissa i ett kloster i Tyskland och var en väldigt ansedd kvinna av dåtidens maktmän som hon reste till för att prata förstånd med.
Hildegard fick sin kunskap genom kanalisering av gudomliga visioner och sprängde gränserna inom alla områden. Hon skrev fantastisk musik, ett stort antal böcker inom teologi, kosmologi, psykologi, läkekonst och naturvetenskap på latin som översattes till bland annat tyska.
I boken Physica, Cause et Curae – sjukdomarnas orsak och botemedel, skriver hon om sjukdomar från huvud till fot, hon skildrar sömn och vakenbehov, sexualitet, näringslära och funktionsstörningar i matsmältningen.
Hennes sjukdomslära bygger på att vi människor är skapade till fullkomlig helhet och om vi förlorar den balansen blir vi bräckliga.
Viktigast är då att ta hjälp av våra helande själskrafter och den gröna kraften – ”Viriditas” – grönkraften. Hildegard menar att grönkraften bor i oss, grönt var för henne det skapande ljuset, grön är människans kropp, fortplantingskraften, den kvinnliga skönheten, grönt är hälsan. Tröttas grönkraften, tröttas människan och hon vill ej mer. Hon beskriver utbrändhet och att vi i framtiden kommer att leva i hjärnans tid, inte i hjärtats tid.
Det finns ett förbund, Hildegardsvänner, Hildegardskolor och kloster.
Hildegardsterapia: Bygger på: Diskretion (tystnadsplikt). Barmhärtighet mot dig själv och andra. Helhjärtat tjänande -gör det utifrån ett helt hjärta.
Älskar ett citat från Hildegard ”Kunskapen har koks i hjärtat” det säger så mycket!

Hildegard om hälsa!
Hälsa är så mycket mer än bara att överleva, det handlar om en förmåga att klara av livet, förmågan att klara av sjukdom och smärta, förmågan att klara av döendet – att det får vara med i livet. Att du vågar tänka ändligt.
Hildegard pratar också om kroppssymbolik, när vi är dåliga/sjuka – det själen inte förmår att uttrycka manifesteras i kroppen (psykoimmunologi) hur psyke och soma (kropp) påverkar varandra. Hur vi kan få sjukdomar och värk.
När du är sjuk, fråga dig själv – vad fattas mig mest?
Vi har alla svar inom oss, sedan finns det lager av logiska hinder…
Hjärnan har sin agenda, hjärtat har sin agenda – det blir kaos i kroppen.

”Hjärtvin” ett LäkeVin a la Hildegard
Kan användas av de som är vilsna, ledsna, har hjärtesorger, är ur balans, äldre med åldershjärtan. Läkevinet har inte en blodtryckssänkande effekt, utan har en inverkan på elasticiteten i kärlen, när elasticiteten ökar förbättras även genomströmningen av blod i kranskärlen. ”Vin är inte alkohol, alkohol är inte vatten, Vin är en alldeles särskild saft!”. 

ÖrtMagi
Örter har givetvis även magiska egenskaper och används också inom det mediala, i trollformler och häxkonster för att stärka en persons gränser, bubbla eller aura, de kan användas som beskydd eller välsignelse och för att attrahera in kärlek, pengar, välstånd, frid med mera i hemmet, arbetet, ekonomi eller livet i allmänhet.

Svenska Läkeväxter
Skaffa dig kunskap om våra Svenska läkeväxter, ge dig ut i skog och mark samla in så du har det du behöver, men inte mer. Tänk på att när du plockar örter för eget bruk, lämna alltid lite kvar. Att läka sig själv med växter du plockat själv är bland den bästa medicin du kan ge dig själv, det kostar förhållandevis lite, du är samtidigt själv delaktig i din egen läkeprocess, du tar ansvar för din egen hälsa, naturen, jorden och din egen behandling samtidigt som du får frisk luft och lite meditation.

ÖrtVandring
Jag håller varje år en örtvandring som börjar eller slutar hemma i min trädgård i Paradiset. Välkommen att delta om du vill lära dig mer om våra Svenska Läkeväxter. Håll utkik under aktuellt för datum och tid.

Vi har tinkturer och kapslar med olika örter och örtblandningar på verkstan.

Varmt Välkommen att boka en Session med MirakelQvinnan Shia för att upptäcka våra Svenska Läkeväxter!

Har du några frågor?

Kontakta oss