Dragoness Enchanted StarDustMemory EnergyWork

CellMinnen Healing & Transformation

Healing och Transformation av Cellminnen så som nedärvda mönster, tankar, känslor och fysiska obalanser som vi ärvt från tidigare generationer och släktled. CellMinnesHealing och CellMinnesTransformation handlar om att se, medvetandegöra, jobba med och transformera känslor, känslomässiga band, tankar och mönster som ligger och skvalpar i dina cellminnen. Sådant som inte längre tjänar dig, saker som kanske funnits i din släkt i generationer, teman som upprepat sig, sådant du ärvt, trauman och upplevelser som inte är dina, utan som dina förfäder haft och upplevt och sedan inte bearbetat utan låtit gå vidare i arv till dig.

SjälaMinnen Healing & Transformation
Healing och transformation av minnen från dina tidigare liv, din själs tidigare inkarnationer och olika existenser på jorden och på andra platser i universum.
Vi har alla människor som lever nu oerhörda sår, minnen, trauman som vi bär med oss från våra tidigare liv, här handlar det om att jobba med känslomässiga kopplingar till dina tidigare upplevelser som själ, själaminnen, känslor, tankar och mönster som inte längre tjänar dig i detta livet, saker som du upplevt som själ, sådant som du minns från innan du klev in i jordelivet och glömskans dunkel eller kanske behöver hjälp att minnas…

Vi har alla människor som lever nu väldiga sår som vi bär med oss från tidigare generationer -våra förfäder. Det kan vara olika trauman och mönster som ärvts ner till oss. ❤ Tack!

Det luriga med arv och ärvda grejer är att såren och mönstren liksom förstärks med varje generation. Det är som att de fördubblas och potentieras (intensifieras) och blir starkare för varje släktled. Varje individ som föds, föds in i ett liv längre och längre ifrån själva källan, men traumat och mönstret lever kvar som ett omedvetet medvetande, en omedveten närvaro, helt utan medvetet medvetande om vad det egentligen handlar om.

I de gamla traditionerna säger man att när sann läkning av ett symtom/besvär/åkomma görs, så läks den skadan i 7 generationer, det härliga här är att sann läkning ger läkning i 7 generationer bakåt i tiden OCH 7 generationer framåt i tiden. Haleluja!!
Ut å läk sår.
Det här ser man också i den nutida vetenskapen, att läkning sker i 7 generationer, hur läkning påverkar avkomman.

Hur Trauman och upplevelser från exempelvis krig och svält sätter sig i cellerna.
Det finns mycket forskning kring detta.

Mitt personliga fokus är att läka så mycket skit och trauman som möjligt för att hjälpa mina förfäder att få ro samt att mina avkommor får möjligheten att lägga sin tid och energi på annat, att utvecklas till kärleksfulla varelser som kan verka i planetens och mänsklighetens tjänst… Det känns väldigt, väldigt viktigt!!

Om man tittar på antalet människor det skulle innebära att det påverkar, en persons läkning ger effekt i 7 generationer, så skulle det påverka 128 fysiska personer som levt… eller kommer att leva… tänk vilken faslig massa kärlekshistorier, romanser, tragedier osv det blir, bara för att en person ska kunna skapas och får liv…
Det känns som en stor del av mitt jorderliga kall i denna livstid… att läka ut ackumulerad smärta från tidigare generationer(och liv).

Jag har länge dolt den lite mer flummiga delen i mig… men nu har den bestämt sig för att helt blomma ut!

När jag jobbar med att titta på cellminnen i terapeutiskt syfte använder jag mig oftast av en typ av regressionsmetod som heter Avalons CellMinnesTransformation.

När jag jobbar med SjälaMinnen i terapeutiskt syfte använder jag mig av en typ av regressionsmetod som jag kallar SjälaMinnesTransformation.
Du kan boka en session, det tar ca 2h

Ibland kommer givetvis Cell och SjälaMinnen upp under en vanlig behandling/HälsoKonsultation eller Healingsession eller på något annat sätt.


”May the Shining Light Within My Soul,
Heal Me Now and Make Me Whole!”

Har du några frågor?

Kontakta oss