FunktionsMedicin

FunktionsMedicin

För mig går NäringsMedicin och FunktionsMedicin lite hand i hand… Funktionsmedicinen är den moderna medicinen som ligger någonstans mitt emellan alternativmedicin, näringsmedicin och skolmedicinen, man beskriver ofta funktonsmedicinen som att det är den moderna medicinen som svara på frågan varför!?
Varför har Du inflammation?
Varför har Du Smärta? Värk?
Varför har Du Eksem? FödoÄmnesIntoleranser? Allergi?
Varför har Du Hormonella obalanser? Diabetes? Depression?
Återkommande UVI? Mag & Tarmproblem?

Inom FunktionsMedicinen vill man ta reda på svaret till den stora frågan varför via olika avancerade labbtester, som skolmedicinen vanligtvis inte använder sig av.
Dessa labbtester är inget jag använder mig av i första hand, utan det är något jag kan ta till som ett senare alternativ, plan D om det inte är helt uppenbart att en sådan labbtest behöver göras nu!
Jag föreslår alltid en massa kost och livsstilsförändringar till att börja med vid livsstilssjukdomar och långvariga så kallade kroniska tillstånd!

Har du några frågor?

Kontakta oss