AnsiktsAnalys

AnsiktsAnalys

Ett helt utomordentligt redskap för att se vad insidan speglar på utsidan.
Jag har framförallt lärt mig europeisk kropps och ansiktsanalys, somutvecklats ibland annat Tyskland. den skiljer sig en del från den österländska. Vissa kallar det för ansiktsdiagnostik, jag föredrar att använda mig av ordet analys, då vi inte ställer diagnoser utan tittar efter organfunktioner, känslomässigt inflytande och tankemönster…
Korrekt namn är Physiognomik, PatoPhysiognomik och Psycho-Physiognomik ”människokännare vid första anblicken” och de tre naturellerna.

”Ansiktsdiagnos är en möjlighet till tidig upptäckt av felkanaliserade energier, som kan leda till organskador om man inte gör något åt dem.”
Där rynkor (så kallade veck) och färgförändringar visar tillståndet i vårt inre. ”
Med inuti menar jag inte bara i organ utan även själsligt och mentalt.
Redan långt innan en störning bryter ut, finns det tecken i ansiktet som påvisar ett avtagande i organ och vävnad.

AnsiktsAnalys är det främsta verktyget i valet av HBM & Stjärnestoff, då bristerna på dessa salter visar sig i ansiktet och på tungan. Man kan också via ansiktsanalysen avgöra hur stora bristerna är och därifrån göra en bedömning av doseringen av cellsalterna. Kom ihåg att ansiktet inte bara speglar brister, utan även organfunktioner, tankemönster och känslotillstånd, så man kan använda ansiktsdiagnostik för att medvetandegöra och synliggöra bakomliggande tankar, känslor och mönster…

Att göra en ansiktsanalys tar inte särskilt lång tid -men att förklara de olika sambanden, tecknen och vad de innebär och hur kroppen jobbar och så vidare… det tar lite längre tid!
Likaså att erkänna dessa många gånger begränsande och destruktiva tankarna, mönster och känslorna för sig själv och att sedan acceptera de olika känslorna och tankarna och mönstren för sig själv för att kunna jobba med dem och förändra dem, det kan ta ännu längre tid…


Varmt Välkommen att boka en Session med MirakelQvinnan Shia!

Har du några frågor?

Kontakta oss