HästBehandling

HästBehandling

När jag behandlar hästar använder jag mig självklart av ALLA de lärdomar jag förvärvat genom allt annat jag gjort. Mina Homiatriker kunskaper kan med fördel även appliceras på hästar, (då den ligger till grund för Equiatriker utbildningen (naturmedicin för häst), samt den kommunikation och ledarskapsutveckling jag jobbat med sedan 1997 funkar alldeles utmärkt att ta in och med när jag bemöter och behandlar en häst.

Introduktion
Har under åren utvecklat en helt egen behandlingsmetod, som jag kallar MirakelQvinnans SimSalaBim™ 😉 (skojar)
En teknik helt utan överraskande ryck, knyck, knak och brak!
Vet inte längre om den kan kallas för massage, för det är så mycket mer och det fungerar riktigt, riktigt bra -där jag får utomordentliga resultat!
Numera jobbar jag väldigt mycket manuellt dvs med mina händer vid olika störningar i rörelseapparaten hos hästar.  
Dessutom med invändiga obalanser -där jag tar hjälp av HBM (Hyper-Bio-Mineraler), näring, örter, kosttillskott, Homeopati, pulver.
Som HästTerapeut jobbar jag med en lite annorlunda form av behandlande terapi som jag utvecklat utifrån mina erfarenheter från behandlingar av både människor och djur samt de utbildningar jag har i olika behandlingstekniker så som kiropraktiska och osteopatiska behandlingstekniker med strain and counterstrain, KraniosakralTerapi, Kiropati, Massage, Bindvävsmassage, Akupuressur, Stretching, Dorn, LymfMassage, HästFysioterapi mfl.

Tankar Insida – Utsida
Min tanke är i alla fall att utöva inverkan på den påverkade vävnaden så att den blir mer rörlig flexibel och följsam med hjälp av en intellektuell medvetenhet, känslomässig intuition och fysisk beröring där jag möter muskler, fascia, bindväv, ligament och leder.

Ibland behövs mer än bara magiska händer

– det är då jag trollar med knäna!

Skojar!

Ibland när jag vill få en add on och komma åt insidan så som mage, tarm, lever, njurar och lymfsystem, även muskulatur, nervsystem och cellfunktioner då använder jag örter, homeopati, mineraler och andra kombinationstillskott.

Min specialitet är även här Cellsalter (HBM för hästar), i verktygslådan finns även AME Produkter med Sensi och FormulaPreparat samt andra produkter från annat håll.
Med oral terapi dvs piller och pulver kan man dessutom få en effekt i hästens biokemi och även nå dess beteende, tankar och känslor…

Bra grund

I min enkla lilla värld är en bra grund för alla hästar:

Ett prima grovfoder av god hygienisk kvalitet, så lite mögel som möjligt

som kompletteras med Biopromin (ett genialiskt näringstillskott för hästar)

i kombination med naturlig daglig rörelse.

Har även kompletterat hästkunskaperna med träningslära, foder, konvalescens och rehabilitering, sadelutprovning…
Tittar alltid på helheten och mitt fokus är att öka rörligheten, välmåendet, balansen och styrkan hos hästen!
Där insidan är lika viktigt som utsidan och jobbar från tå till topp!

BehandlingsOmråden på hästar
Att ha en häst med rörelsestörningar och eller invändiga problem så som mag och tarm problem, eksem, reaktioner på knott och mögel kan vara riktigt frustrerande. Har själv haft egen häst i 20+ år och ibland tyckte jag mest att man var någon slags sköterska.

I jobbet träffar jag framförallt travhästar i träning eller konvalecens och rehab men jag behandlar även fritidshästar, ridhästar, showhästar ja alla sorters hästar allt ifrån shettisar till stora hästar som ardenner och shire har jag mött i praktiken, även ett par åsnor och några getter!

Det vanligaste jag möter är hästar med någon form av problem i rörelseapparaten, där spänningar i kroppen hindrar hästen från att fungera optimalt. Det kan vara spända, stela muskler, styvhet att hästen inte kan böja sig eller rör sig lite underligt.
Många gånger är hästens bäcken obalanserat och hästen sitter gärna fast i SI-lederna, eller så sitter de fast i nacken, runt manken på grund av all utrustning som fästs här så som grimmor, träns, bett, sadlar och selar, tömmar, svanskappor…
Ibland halkar hästar i träning och ibland rullar hästar fast i boxar och vindskydd eller skadar sig på så sätt, ibland vet man inte riktigt vad som hänt… de spenderar en hel del tid i hagar och hanteras/tränas ibland lite omedvetet tanklöst och monotont…


Behandling

Jag behandlar hela individen där fokus ligger på att behandla den bakomliggande orsaken till individens symtombild och inte bara symtomen.
Jag går igenom hela hästen och känner efter om det finns invärtes blockeringar, låsningar eller problem i muskulatur, ligament och leder.

Jag behandlar väldigt långsamt, en behandling tar oftast minst 2 timmar, ibland ännu längre… kanske +3 timmar.
Hästar är oerhört känsliga individer, jag för hela tiden en kommunikation med hästen som individ samtidigt som jag håller händerna på hästen och kommunicerar med dess vävnader. Där jag hela tiden inväntar ett gensvar från hästen, både som individ och från vävnaderna, innan jag går vidare till nästa steg eller grepp… det här kan ta tid… men hästen måste få den tiden. För att behandlingen ska bli så effektiv som möjligt och jag har valt att jobba så.
Lugnt fint och mjukt, utan överraskande ryck, knak och brak, i vissa områden kan hästen visa tecken på oro, och det är helt ok, framförallt när jag gungar kotor på plats. Allt som oftast visar hästen förståelse och en enorm uppskattning för det jag gör.

 

Ortobionomi

Ortobionomi betyder läran om kroppens rakhet och rörelse, jag skulle vilja översätta det till ”läran om den levande kroppens naturliga rörelse och rak riktning”. Metoden utgår ifrån att jag jobbar med hästens kropp och inte emot den. Ortobionomi är en väldigt, smidig och helt smärtfri behandlingsform, där jag följer den rörelse som finns och som kroppen accepterar i det skadedrabbade området, där jag även kan ta hjälp av så kallade smärt/reflex/ triggerpunkter.

Under behandlingen använder jag mig av mjuka, lätta tryck och små rörelser för att bearbeta, minska på och lösa upp spänningar i vävnaden. Detta är en mycket mjuk metod där själva syftet är att släppa de spänningar som hindrar exempelvis en leds naturliga rörlighet. När en muskel är stel, då söker jag efter den rörelse som finns kvar i muskeln, även om den är mycket, mycket liten.
Den rörelsen arbetar jag sedan med för att släppa spänningarna i området. När jag lossar de muskulära (inte alltid enbart muskulära, utan ofta även fasciala) spänningarna påverkas kotor, leder och ligament, därmed förbättras även hästens rörlighet.
Jag arbetar hela tiden utifrån den befintliga rörelsen och den rörelse som ger minsta möjliga motstånd. När hästen känner att behandlingen är mjuk och behaglig brukar den bli mycket tillmötesgående, följsam och hjälpa till. 
Hästar äääääälskar verkligen denna del av behandlingen!

Om det är ett riktigt problem, har jag verktyg att jobba på ett lite annat sätt, där jag kan ta reda på var problemen i kroppen finns och orsaken till de symtomen, sedan söker jag efter ett sätt för hur hälsa och harmonin i kroppen på bästa sätt kan återskapas. Detta är möjligt för att kroppens alla celler och det undermedvetna har redan denna information. Kroppen vet alltid vad som är rätt.

 

Jag arbetar med att hjälpa hästens immunförsvar att ta hand om de obalanser som hittats.
Jag använder mig av invärtes terapier för att individen ska kunna läka inifrån, i kombination med manuell behandling utanpå.
Soft akupressur kan liknas med en nyckel som låser upp blockerade system och hjälper till med att accelerera läkningsprocessen. Det finns inget starkare än hästens eget immunförsvar – då det fungerar som det ska.
Problemet idag är att de flesta inte kan läka sig själva, genom den kost de förtär, vattnet de dricker, luften de andas eller det arbete de utför, utan de behöver hjälp på traven och det är där jag kommer in.
Ofta kan hästen själv, när den fått lite hjälp på vägen ”trigga” igång sin självläkning, sitt immunförsvar och ta hand om obalanser själv.


TestSystem -tankar och reflektioner

Det finns självklart massor av tinkturer piller och metoder att välja bland för att läka ett och samma problem, jag tror inte att det bara finns en väg till hälsa utan det handlar om kunskap, avvägning av vad som passar individen, tid, erfarenhet, tålamod tyvärr även ekonomi osv.… Men ibland upplever jag det som att det kanske kan finnas en eller flera lösningar som funkar för problemet, rent kunskapsmässigt kanske jag vet att vid de här symtomen ska jag ge det här och göra så här, men kroppen kanske inte ännu är riktigt mogen för den behandlingen och med hjälp av ett unikt testsystem kan jag kolla så att det inte blir för mycket, inte för lite – utan just precis helt lagom! =)

Jag vill i alla lägen undvika bulldozereffekten, det vill säga känslan av att ha blivit överkörd av tåget eller en ångvält. Därför försöker jag skynda långsamt, så att kroppen hinner med, i alla problem finns ett naturlig skeende som kallas för läkeprocessen. Det jag gör är att jag stöttar den naturliga självläkningen.

 

Inför, under och efter behandling

Även om jag har tillgång till fantastiska verktyg för att bedöma tillståndet hos en individ samt handlingskraft och kompetens att kunna välja en adekvat åtgärd, så behöver jag självklart även en fungerande och öppen kommunikation med den som jag behandlar och är det nu ett djur så behöver jag kunna föra en dialog med den ansvarige för hästen/hunden för bästa möjliga resultat.

För mig är det mycket väsentligt att jag gör och får göra ett bra jobb och för att jag ska kunna utföra ett förstklassigt jobb, måste jag ha en kommunikation med hästägaren före, under och efter behandlingen.
Jag gör alltid mitt allra bästa och för mig är hästens läkning, välmående och utveckling prioritet nummer ett.

Grundläggande HästKunskap
För att mitt jobb ska lyckas på bästa sätt samt för att hästen ska kunna fungera och prestera optimalt är det viktigt att betrakta hästen ur ett helhetsperspektiv, där jag anser att det är grundläggande att du som hästägare har koll på och medvetenhet om följande punkter:

  • · Hästens uppbyggnad och form – dess fysiska struktur
  • · Foder
  • · Hovar
  • · Munhåla och Tänder, kolla upp din häst i munnen med jämna mellanrum.
  • · Ryttare och/eller kusk
  • · Utrustning
  • · Mentalitet
  • · Emotioner – Känslor

Läs mer här nedan där en kort beskrivning följer:

 

Hästens form

Hästens uppbyggnad och form, påverkas i stor grad av dig som människa, hur du rider, inte rider, hur du driver hästen, hur du spänner den för en vagn, vilken körteknik du använder och så vidare. Bara din approach påverkar hästen.
Även hästens känslor och mentalitet påverkar kroppshållningen. Du kan hjälpa din häst att utveckla en bra och hållbar kropp, en välbyggd häst använder hela sin kropp på ett vettigt sätt och utvecklar starka och jämna muskler, den drabbas inte lika lätt av förslitningsskador. Ge hästen möjlighet till ett så pass naturligt hästliv som möjligt, med mycket utevistelse i stora, gärna lite kuperade hagar, varierande underlag och socialt umgänge med artfränder. Naturlig rörelse utan belastning påverkar cirkulationen och bygger upp samt stabiliserar hästens kropp.

Hästar har muskler till varje hårstrå som gör att de kan reglera sin kroppstemperatur på ett mycket mer effektivt sätt än människor. Dessutom har hästar en större kroppsvolym i förhållande till yta hud. Jämfört med människor, vi har en mycket större yta hud än vad vi har i massa, vilket gör att vi har lättare för att frysa än vad exempelvis hästar har. Vi har inte samma massa – kroppsvolym som värmer oss, utan vi har en större yta som kyler oss.

 

Foder

Kvalitén på fodret är betydelsefullt, att det är av en hygieniskt hög kvalité, så lite mögelsporer och damm som möjligt. Hästar äter i vilt tillstånd större delen av dygnet, de rör på sig, äter, rör sig, dricker, äter, sover, äter, rör sig lite, äter osv….. Därför är det viktigt att hästar får tillräckligt med grovfoder för att sysselsätta tarmen, då den är skapt för att ha något att jobba med för jämnan. Ge därför din häst en jämn tillgång på grovfoder. De hästar som har problem med att hålla hull, ge dem fri tillgång på grovfoder och tillskott med kraftfoder. Se även över deras tänder och mentala och emotionella hälsa.
Hästar som lätt lägger på sig bör få mer motion!

 

Hovar

Det är angeläget att se över hästens hovar ofta och att ha en engagerad och skicklig hovvårdare. Det är centralt med friska och funktionsdugliga hovar för att hästen ska orka bära sig och kunna röra sig så pass mycket som hästen behöver. Du bör sträva efter att bevara den ursprungliga hovens form och funktion, så långt det är möjligt. Om du väljer att ha skor på din häst, tänk på att ha lite vidd i trakten både utåt och bakåt för att undvika traktförskjutning. Det har på senare tid kommit mycket ”nytänkande” inom hovbranschen, som kanske är gammal kunskap!?
Tårna bör inte tillåtas att bli allt för långa.

Hästar har i förhållande till sin storlek ett väldigt litet hjärta, därför har de fyra stycken små ”extra hjärtan” eller pumpar och dessa är belägna i hovarna. Tanken är att en häst som är frisk och har fungerade hovar också ska ha en väl tilltagen och fungerande cirkulation, då hovarna ska hjälpa till och pumpa runt blodet i kroppen, som ett extra stöd till hjärtat. Hästar är skapta för rörelse och en vild häst rör sig ca 18 timmar/dygn. Allt i en häst handlar om cirkulation och det är idag hästens största problem. Cirkulationen påverkar allt i hästens kropp, matspjälkning, näringsupptag, utsöndring och transport av gifter mm. Har du en häst med bra cirkulation och som får en bra föda, kan Du få stor glädje av Din vän i många långa år!

 

Munhåla och tänder

Hästens mun och tänder måste vara i gott skick, låt en kunnig yrkesman/kvinna som specialiserat sig på tänder se över din hästs tänder med jämna mellanrum. Tänder och munhåla kan ställa till med problem och påverka hela individen, allt från matspjälkningsapparaten till immunförsvaret. Väljer du att rida med bett bör du kolla upp hästens mun innan och eventuella vargtänder bör avlägsnas. Hästens munslemhinna och laner är mycket känsliga vävnader som lätt skadas vid ovarsam hantering av bett, rid därför med en mjuk och följsam hand, undvik att rycka i tyglar och bett. Vissa hästar behöver inte ridas med bett, andra bör dock alltid ridas med bett och för de flesta kan det vara trevligt att variera sig, ibland rida med bett och ibland utan. Det finns många bettlösa alternativ nuförtiden.

 

Ryttare och kusk

Inverkar på hästens fysik och biomekanik genom hur de sitter, hur de rör sig/inte rör sig.
Om de är sneda i kroppen, efter till exempel trauman, graviditet, en ofrivillig avsittning… påverkar det också hästen och din ridning.
Se över din egen kropp regelbundet, här kan jag hjälpa dig, eller sök hjälp av annan kompetent terapeut.

Rid och körteknik är oerhört viktigt.
”Go with the flow
and flow with the go!” och
“ Zig when the hores zig and zag when the horse zag…” 😉

 

Utrustning

Du påverkar i allra högsta grad hästen genom den utrustning du använder, passar sadeln/selen, har hästen fått titta och lukta på utrustningen eller är det ett ständigt återkommande överraskningsmoment, eller kanske är det något som tvingas på hästen genom en evig kamp varje gång?

Sadel – arten Equus största problem, de allra flesta sadlar passar inte alls till den häst de används på, de kanske inte alls passar på en häst överhuvudtaget … Vissa sadlar är sneda i bommen, ojämnt stoppade, för trånga i bommen…. You name it!
Inte nog med att sadlarna är ojämna, det kan även hästen vara, hästens hull, pälstjocklek och muskelmassa förändras ständigt, därför kan samma sadel ibland vara för stor och sedan för trång. Det som i dagligt tal kallas sadelläge är den del av hästen där sadeln genom sin hämmande inverkan åstadkommit skada i hästkroppen, sadeln har alltså nött ner hästens muskelvävnad och bindväv genom friktion eller otillräcklig cirkulation. Sadelläget är alltså inget medfött och naturligt i hästens exteriör.

Var uppmärksam på din sadel och sadelns tillpassning till hästen, vissa sadlar glider ner och nöter på tornutskotten, andra glider fram och trycker på muskler runt manke och bogblad. Många lägger också på sadeln allt för långt fram, eller så glider sadeln fram på grund av att den inte passar eller ryttarens inverkan, hästens rörelser, hästens brist på bärighet, när sadeln ligger för långt fram hämmar den bogbladets naturliga rörelse. Bogbladsrörelsen är väldigt stor, när hästen lyfter fram sitt framben, glider bogbladet bakåt med flera centimeter och denna rörelse hämmas genom en för trång bom, eller en sadel som ligger för långt fram. Om denna naturliga rörelse mekaniskt begränsas kan det orsaka skulderbladsrotation, skador i muskulatur, kortare steg, de kanske står under sig med frambenen och många andra störningar i rörelseapparaten.
Du kan kontakta mig om du vill ha råd och lite hjälp med sadeltillpassning, har en ganska lång och bred erfarenhet inom området och har provat ut väldigt många sadlar!

Jag rekommenderar varmt Parelli´s Thera Flex airpads, med shims, det är en pad att ha mellan sadeln och hästen. Ibland kan det vara ett alternativ att rida barbacka, jag har tidigare sålt toppenfina barbackapadar i många härliga färger. Våra barbackapadar är utrustade med ett greppvänligt handtag, om en ”Oiiiii, oh no situation” skulle inträffa, kan du lätt gripa tag i det. Barbackapaden skyddar också hästens rygg mot dina sittben och den hjälper dig att sitta lite mer still och inte påverka hästen allt för mycket och så skyddar den dina byxor från att bli håriga och smutsiga. Det är ett första klassigt hjälpmedel för att utveckla en balanserad sits.

 

Även selar kan begränsa rörligheten, ge tryckskador och påverka hästens anatomiska funktioner, välj därför en sele med lite stoppning och en som inte är alltför trång och trycker över ryggraden.

 

Bett, huvudlag och träns bör vara väl tillpassat, variera gärna med lite olika modeller och använd inte fler remmar, snören än du behöver, allt har en inverkan på hästens fysik!

Skaffa dig kunskap om hur utrustning ska tillpassas på bästa sätt för att ligga så bra som möjligt på din häst!

 

Mentalitet och Emotioner

För mig är en häst inte bara en köttklump med fyra ben, man och svans, utan en häst är så otroligt mycket mer. När jag ser en häst, ser jag inte hästen som bara en kropp, utan för mig är hästen en levande varelse med ett medvetande – en själ.
Hästar är väldigt emotionella djur, de har ofta väldigt mycket egna känslor och känner lätt av andra hästars känslor men även andra varelsers känslor, så som människor. Hästar påverkas av allt som händer runt omkring dem, de är många gånger beroende av andra hästar, de vet att deras överlevnad är beroende av flocken och kan därför reagera väldigt starkt på situationer som vi människor inte bryr oss så mycket om. De reagerar även starkt på de tankar vi tänker och de känslor vi hyser, är vi arga, ledsna eller glada så känner de av det och reagerar på det. Vissa hästar är känsligare än andra hästar. Vissa hästar är rädda för människor, de kan vara svårt emotionellt skadade utan att vi människor ens vet hur rädda de är. Vissa hästar blir rädda när en dörr slår igen, vissa blir rädda när de blir ridna eller körda och mycket, mycket mer…. Hästars mentalitet och känslor är ett känsligt och brett område, det finns mycket att lära.
De örter jag använder går på djupet och påverkar den kemiska och fysiska omsättningen/balansen i kroppen och många gånger influerar de även hästens psyke och känslor. Här funkar ofta även HBM fint.

Fortsatt Kunskap & Lärande

Försök att ständigt lära dig mer om allt som har med hästar att göra, studera hästar som väsen, vad som är viktigt för dem, dess beteende, läs böcker, forskning, ta hjälp av människor som har mer erfarenhet när det gäller hästar, hästhållning och träning. Skaffa dig kunskap om hur hästar rör sig, hur de bär sin vikt, hur de tänker, hur de reagerar, hur de umgås med andra hästar, hur de kommunicerar,  vad som är viktigt för dem, vad är naturligt för en häst och så vidare…

Hur går en behandling till?.
Hästägaren eller tränaren, stalltjejen kontaktar mig, vi bestämmer en dag och tid.
Jag kommer ut till stallet där hästen finns, ibland kommer hästar långt bort ifrån och så möts vi upp inne på Umåker eller i annat stall.

Oftast får jag redan vid bokningen information om varför de vill att jag ska komma, ibland ger de ingen information utan de vill att jag undersöker hästen och hittar felet!
Det är helt ok för mig.

Jag går igenom hela individen och känner efter om det finns låsningar eller problem från muskulatur eller leder och kan när jag hittar dessa restriktioner i vävnaden hjälpa till att lossa dessa problem på ett väldigt mjukt och behagligt sätt. När jag kommer till den här delen av behandlingen börjar många hästar gäspa, tugga, magen kurrar och här märker jag att många spänningar släpper både mentalt, emotionellt och fysiskt.
Här händer det ofta att hästens kropp spontant korrigerat sina strukturella snedställningar. Jag behandlar vävnaderna så som muskler, ligament och fascia och lägger till kotor som hamnat lite på sniskan. Korrigerar bäcken och SI-leder.

Många är inte jätteintresserade av att ge sina hästar kompletterande näring, örter osv.. så oftast blir det bara rena manuella behandlingar.
Många gånger är det optimalt att komplettera en manuell behandling med invändig behandling för att besvären inte ska komma tillbaka. Det är inte ovanligt att invändiga obalanser visar sig längs ryggraden, då har jag ytterligare redskap i min verktygslåda för att hitta vad det är som stör…
Ett vanligt exempel på det är ryggont, många hästar har problem i ryggen, det kan vara en kota som alltid spökar, alltid samma kota… men det behöver nödvändigtvis inte vara där det sjuka sitter, utan ryggen är bara området som det sjuka (symtomen) visar sig i.
Hästar är stora, vackra, sensibla djur och deras mag och tarmsystem är mycket känsligare än vårt. Hela mag och tarmpaketet är dessutom upphängt längs ryggen, därför kan ett ryggproblem i själva verket vara ett grundproblem i mage och tarm. Vanligtvis behandlas då ryggen utan större bestående framgång, men med hjälp av mina andra kunskaper kan jag finna källan och komma åt detta problem i mage/tarm.

Metoden i sig är mycket enkel och väldigt träffsäker. Jag letar efter en grundorsak genom att särskilja vad som bara är symtom och vad som är själva anledningen till problemen. Detta är inget jag oftast gör på ett första besök, utan det är sådant jag tar till vid senare tillfällen.

Bland hästar har jag sett en stor förändring hos de som lätt är och blir väldigt stirriga (RB), det vill säga hästar som är stressade, osäkra och otrygga, men behandlingen ger även oerhört bra resultat på fysiska, strukturella (muskelskelettala) problem, invärtes störningar och väldigt mycket annat.
Jag började behandla hästar med en metod som heter Chronopati, det är en utmärkt diagnosmetod för att hitta den egentliga grunden till problemet, som helt enkelt bygger på uteslutningsmetoden, det vill säga jag utesluter alla tänkbara anledningar tills jag får en anledning kvar och sedan kontrollerar jag om den är relevant till hästens problem. Det är mycket viktigt att hitta den grundläggande orsaken till dysfunktionen som ger symtomen, för att sedan kunna hitta och vidta en lämplig åtgärd för att få ett tillfrisknande och befrielse från symtom.

Vi har inom Chronopatin ett kontrollsystem som jag använder mig av för att se om det jag hittat är sant och att de åtgärder jag väljer gör gott.


Med hjälp av diagnosmetoden kan jag hitta källan, exempelvis en störning i kroppens kemi, det vill säga omsättningen av näring, så som proteiner, fetter, kolhydrater, vitaminer, mineraler och andra näringsämnen.  Jag kan också se om det finns virus, bakterier, tungmetaller, mögel eller liknande som ligger och stör, samt ställer till problem. Jag kan även hitta vilka organ, muskler och leder som är inblandade, om det finns behov av manipulation och vilken typ av åtgärd/er som är lämpliga för ett tillfrisknande.

Chronopatin går ända ner på cellnivå där jag söker efter det som är bra och stärker upp det som är svagt. Via en grundlig genomgång av individen kan jag finna anledningen till olika sjukdomsbilder, så som artros, rastlöshet, funktions och omsättningsproblem, rörelsestörningar i olika delar eller hela kroppen, hälta, problem från muskler, leder, diarré, eksem, klåda, fång, allmän fysisk/psykisk nedsatthet, invärtes obalanser och så vidare… listan kan göras lång… Många gånger är det som att skala en lök, då det kan finnas flera orsaker till problemen. Genom den här enastående metoden kan jag på ett mycket effektivt sätt komma åt och jobba med kroniska problem, som blir allt vanligare i dagens samhälle. Jag kan självklart även jobba med mera akuta problem och sådant som inte hunnit bli bestående.

Målet är att cellen ska fungera bra och vara frisk. En frisk cell ger en frisk kropp. Detta gäller för hästar, människor och allt annat levande.

Det nya och lite unika med diagnosmetoden är att jag kan se vilken del av cellen som dysfunktionen sitter i och vilka leder, muskler och organ de är kopplade till.
Använder mig sällan av just den metoden numera, men kunskapen finns kvar, och den använder jag gärna vid lite svårare fall. Hojta till om du vill att jag kollar igenom din häst på ett lite mer alternativ sätt, där vi ser över detta.

 

Kontraindikationer

Ibland är hästar så dåliga att de inte klarar av en . manuell behandling, då kan man måsta stötta med något invändigt. En kontraindikation talar om för mig att hästens kropp inte är riktigt redo för en manipulation och att hästen behöver mer tid på sig för att läka. Då väljer jag istället att bara stötta hästen med en invärtesterapi, plus att jag kan ge soft akupressur och kanske, mycket eventuellt kan jag ge soft massage men inte mer.  Allt är inte alltid vad det ser ut att vara….

 

Observera!

Väljer du att börja behandla din häst är det angeläget att du fullföljer behandlingen, ger hästen örter eller annat pulver om hästen behöver det och att du följer eventuella andra rekommendationer.
Räkna med att om din häst har svåra problem och/eller har haft problem under en längre tid, kan hästen behöva ett antal behandlingar för att bli återställd. Hästar är oerhört tacksamma djur att behandla och det är bland det bästa jag vet när jag får se en häst återhämta sig.

När din häst är ok igen, kan du kolla upp den var 3-18 månad.
Är det en häst som går i mer medveten träning och tävling är det lämpligt att se över hästen före och efter tävling och med jämna intervaller vid hårdare träning.


Priser

Första Behandling 2000:- /individ.
Uppföljning 1000-2000:-
En behandling tar mellan 45 minuter upp till 3 timmar.
Första besöket tar oftast 2-3 timmar.

Invärtes terapi tillkommer

Eventuell resa tillkommer med 55:-/mil

Reser regelbundet till Sundsvall, Skellefteå & Stockholm.

Jag åker hem till hästen och behandlar i stallet där den bor och är trygg.  
Eller så kommer du till ett stall i närheten av mig, som vi bokar vid bokning av behandling.
Har behandlat hästar över hela Sverige, även i Danmark, England och Tyskland.

 

Mer information om mig, min utbildning och det jag gör hittar du under ”OmMig” och är det något du undrar över är du varmt välkommen att höra av dig!

Jag har haft den stora äran att få behandla flera riktigt fina, duktiga och dyrbara hästar, en häst som jag behandlat har sprungit in mer än 2,5 miljoner och en annan häst som jag lagt mina händer på är en av de dyraste hästarna som sålts på en hästauktion någonsin. Jag har behandlat allt ifrån många fina stjärnor till travhästar, hopphästar, dressyrhästar, hobbyhästar, hästar som startat i V75, galopp till små ponnys som är de allra käraste och värdefullaste i världen för den lilla tjejen som älskar just den lilla hästen mer än någonting annat i världen.

MirakelQvinnan
Shia
Shivani Heléna Eddesjö Hjertestrand
070-372 74 77

Jag är:
Certifierad EquineBodyWorker
Diplomerad HästFysioterapeut
Diplomerad & Certifierad Chronopat för Människa, Häst & Hund.
EquineKommunikatör
Började utbilda mig för Pat & Linda Parelli 1997 och har även varit Distributör i Skandinavien för Parelli Natural Horsemanship 2003-2007.
Har även gått HBM utbildning för djur för Anne Henke, Tyskland
Har gått en rad olika vidareutbildningar för bland annat Eddy Blom, samt för många andra, olika kurser i Sverige, England & Tyskland…

Hur går en KroppsBehandling till?

Du ringer / smsar / mailar och bokar en tid.
Du kommer till mig, fyller i ett formulär (kom gärna någon minut innan din avtalade tid).
Vi sätter oss i ett par sköna fåtöljer, du berättar lite om dina besvär, var du har ont…
Sen klär du av dig (ibland tröja, ibland byxor, ibland både ock, du behåller alltid trosor/kalsonger på, har du problem med att klä av dig så löser vi det):
Du lägger dig på behandlingsbänken på mage eller rygg.
Oftast väver jag ihop en unik, skräddarsydd behandling med hjälp utav flera olika terapiformer utifrån dina besvär -syftet är att skapa ett flöde, där något stannat upp och harmoni där något är kaos.
Tittar till hela individen.

Målet är att hitta orsak och ursprung till symtomen genom att tyda kroppens språk. Först då kan kroppen få space och varaktig läkning ske. MirakelQvinnan är specialiserad på kroniska besvär och smärtproblematik med manuell behandling i kombination med näringsbalansering.

Jag använder mig för det mesta av mina händer, men har även akupunkturnålar och annan modern teknik till hands så som en toppenfin Stötvågsapparat (den enda i sitt slag i Norrland), för behandling av problemområden i muskler, ligament, senor och annan vävnad.

Viktigt vid all form av behandling är också kommunikation om hur kroppen och hjärnan fungerar.
I kombination med kostråd och näringstillskott som fungerar!
Det är också av största vikt att själv bli medveten om sin kropp för att öka kroppsmedvetenheten.

Mina effektiva behandlingar är helt unika, då jag allt som oftast kombinerar flera olika behandlingstekniker vid ett och samma tillfälle!

Vad är det jag gör?

Att komma till mig, MirakelQvinnan på MIRAKELVERKSTAN™  innebär för många en upplevelse utöver det vanliga, då jag ser till helheten.
Jag vet att kropp-psyke-själ hänger ihop och att insidan påverkar utsidan och vise versa.
Min personliga övertygelse är att ALLT är möjligt och att ALLT har ett samband!

Många frågar vad det är jag gör och hur en behandling går till… det är väldigt svårt att svara på då många behandlingar ser rätt lika ut men ändå är väldigt olika… Jag använder mig inte heller riktigt av samma metoder som de flesta andra och har hittat ett eget sätt att jobba.
När jag behandlar en människa (eller en häst eller hund) så lyssnar jag till individens historia, tittar på kroppen och skannar igenom området med mina händer, samtidigt som jag också använder min inre syn och min känsla för att bilda mig en uppfattning om vad det är som är problemet och var det sitter. Sedan försöker jag lösa upp de spänningar/blockeringar jag hittar med olika metoder.
För mig är det oerhört viktigt att få upp rörligheten och väcka liv i vävnaden så som muskler, bindväv, senor och ligament samt att se till att det finns en rörlighet i de närliggande lederna.
Här kan man få lirka och gulla, länge, länge och ibland går det snabbt!

Har utvecklat en egen metod i Avancerad Manuell Terapi/Behandling, en enkel, effektiv och skonsam metod för att öka rörligheten i kroppen och detta leder i en god värld till en reducerad smärtupplevelse och långsiktig läkning.

Behandling hos mig är dessvärre sällan helt smärtfri, men de allra flesta upplever en lättnad i sin smärta under och efter behandling och självklart en viss ömhet som naturligt kommer efter en behandling.

Har du några frågor?

Kontakta oss