DrakMästare & DragonWhispers

DrakMästare & DragonWhispers

Ett av mina uppdrag som själ har varit och är fortfarande att samarbeta med drakar, framförallt skydda drakar från att bli utrotade. Drakar har varit föremål för hänsynslöst utnyttjande, då olika krafter från olika håll i vårt universum haft som mål att utplåna dem för att få tillgång till dess magi och kraft.

Vi lever nu i en tid där många vaknar upp och känner en längtan i själen, där allt fler minns sin själs innerliga kall. Detta är en av de saker som behöver komma upp till ytan –alla som har en stark själslig koppling till drakar behöver kliva fram. Vi DrakMästare, vi DragonWhispers, Vi DragonRiders, Vi är ljusarbetare, Vi är krigare som är här för att vara i framkant med att hjälpa mänskligheten, planeten och djuren när vi går in i den nya tiden, tillsammans med våra oerhört starka allierade -drakarna. 

Det är inte bara drakar som varit förföljda.

Vi som har en själslig koppling till drakar har också varit jagade, hotade till livet, avsiktligt dödade och på annat utsatta för olika experiment. Just för vår förmåga att helt gå in i drakarnas energi och bli ett med vår/våra drakar. Många har levt i ett själsligt mörker, i en dimma av omedvetenhet och glömska. För att det här med den själsliga kopplingen mellan människa och drake, har under långa tider varit en välbevarad och fullt nödvändig hemlighet för att vi DrakMästare har SuperPowers. Vi har jagats, dödats och även vi har nästintill utrotats, för våra förmågor att mixa våra energier med drakar och dragoness. Vissa ser  DrakMästare som shapeshifters, där den mänskliga energin lätt övergår till drakenergin och man får då tillgång till drakarnas enorma kraft och magi, med dess drakögon och oerhörda synförmågor, kapacitet att förflytta sig i universum, genom dimensionerna och tiderummet med hjälp av det multidimensionella gridset (energibanor, ungefär som vägar av energier som sammankopplas över jorden och genom hela universum, mellan dimensioner och tiderna). De mörka krafterna i universum vill ha tillgång till dessa förmågor, och kan de inte få tillgång till dem, så ska ingen annan heller ha dem. Problemet är att klipper man kopplingen mellan en Drake och en DrakMästare, en DrakRyttare eller en DrakViskare så skadas både draken och människan, oftast dör de.

DrakÄgg
Något som jag varit delaktig i är att rädda drakägg, drakättlingar ur olika drakklaner och placera dem på trygga platser så att de haft en chans att överleva som varelser. Nu har tiden kommit att avslöja DrakMästarensHemlighet och dela den med världen, kunskap som kokts i hjärtat av universum under eoner av tid.
I en annan tid, i ett annat liv i ett parallellt universum fick jag personligen en hemlig gåva, ett antal drakägg att förvalta och nära. Dessa ägg kläcktes, de växte upp till stora, riktigt maffiga, vackra och oerhört kraftfulla drakar, varav tre av dessa är Dragoness;  Safira, Zefiria och Chrystall. Dessa tre Dragoness och flera andra drakar med olika egenskaper finns med mig i livet och de hjälper mig i allt energiarbete som jag gör, de är en del av mig själv och mitt healingteam.

Dragoness
Dragoness är en egen, specifik klan av framförallt oerhört kraftfulla hängivna feminina drakar med enorma healingkrafter, det finns givetvis även maskulina drakar i den klanen… men det är de kvinnliga Dragoness och den feminina energin med dess magi som är extra stark hos de från just denna klan.

Drakar och Dragoness är kända för att vara kraftfulla beskyddare och lite luriga att samarbeta med -de kan vara en smula nyckfulla. Men som i alla andra relationer är kommunikation och tillit en bra utgångspunkt, själva basen.

Dragoness är en häftigt stark, kvinnlig krigare, hon är en kärleksfull drake, med en fantastisk förmåga att läka och hela. Hennes eld är inte som någon annan eld, den kan bränna bort allt ont och läka allt gott. Hennes healingförmåga når genom dimensionerna och platser, genom eoner, tid och rum. Hon känner varelser och energier som inte är kända för människosläktet.

Hon använder sig av sång, trolldom och trollformler som magiska vapen och en förlängning av sin egen kraft. Hennes superkraft är kärlek, hon kan smälta all sorg med sin eld och läka alla sår med sin fokuserade kraft.
Hon är en outtömliga källa av kärlek, i hela hennes väsen.
Dragonessess kan vara lite nyckfulla att ha som partners, men när du väl etablerat en relation är de din främste allierade i både healing som i ditt vardagsliv. Dragoness Magi är helt outstanding!

De har gett mig förtroendet att använda dessa krafter och den utmärkande healingen för mänskligheten, allt liv på jorden och själva planeten för läkning och utveckling i denna tid.


MirakelQvinnan´s DrakKoppling

Jag tappade den medvetna kontakten med mina drakar under en ganska lång tid… när vi medvetet återförenades var det en enormt intensiv, kärleksfull och tillitsfull upplevelse med en överväldigande känsla av igenkännande, förståelse och förlåtelse. Har aldrig tidigare känt en sådan innerlig tillit och samhörighet.

Under en tid här på jorden var Dragoness och andra drakar ett köttigt, levande 3D djur, men så kom en annan tid… Nu lever drakarna i en annan dimension, som vi kan komma i kontakt med när vi sover, mediterar, medvetet tonar in oss på dem osv…

Under långa tider har drakar, Dragoness, drakryttare och drakmästare jagats, tillfångatagits, hotats och faktiskt mördats. Detta på grund av krafterna de har och sakerna de gör och kan uträtta. Därför finns inte så många av dessa kvar, speciellt Dragonessklanen blev näst intill utrotad. Det var då jag fick drakäggen, för att bevara dem och dess kraft och magi.

Har du några frågor?

Kontakta oss