EnergiArbete a´la MirakelQvinnan

EnergiArbete

Energier – Vad menar jag när jag pratar om energier?
Det är inget konstigt med energier.
Allt är energi, Du är energi, Jag är energi och allt runtomkring oss är energi… Vi omger oss hela tiden med energier. Egentligen handlar allt om energier, alla människor oavsett bakgrund kan relatera till energi på ett eller annat sätt, så som:
 Jag har ingen energi, känner mig dränerad, får taskiga vibbar, dålig energi där, det känns tungt, det känns inte bra i magen, det känns bra i hjärtat, det pirrar, det lade sig som en dimma i rummet, allt blev lätt.. kraftlös, wow vilken karisma!
Allt detta är skilda beskrivningar av människors upplevelse av olika energier.
Ska man dra det ett steg längre, kan man också säga att när energierna stannar, eller samlas, när de inte längre rör sig blir det gärna tungt, det blir stagnation. Stagnation leder till besvär, därför vill man gärna har lite rörelse i sina och omkringliggande energier.
För mycket rörelse är inte heller optimalt -man vill ju inte ha kaos…

Vad är EnergiArbete? 
När man blir medveten om energier så finns det massor av olika tekniker och saker man kan göra för att lära sig känna igen olika sorts energier, sortera energier, leda om energier, städa bort tunga energier, fylla på med lätta energier, sätta energimässiga beskydd, kapa energetiska kopplingar/energiband till andra människor, situationer, platser osv osv osv…
Vi är alla energivarelser som har en upplevelse i en köttklump som är upphängt i några benbitar -om än på ett väldigt finurligt sätt.

I min enkla lilla värld är det högst nödvändigt att kunna hantera energier, för att klara av att leva ett fungerande liv. När och där energier stockar sig, handlar det om att sätta fart på den stillastående energin, transformera tung energi till lättare energi för att få ett naturligare flöde.

En stor del av det jag gör är att lära människor hantera energier, sina egna och andras. Nu hanterar man kanske inte direkt andras energier, utan man lär sig tekniker som handlar om att stärka sig själv och sin egen bubbla för att inte släppa in andras energier, att inte bli för påverkad av andas energier – för att kunna umgås med andra människor utan att bli helt uttömd.
Jag lär ofta ut en rad olika tekniker för att människor ska lära känna sig själva och vad som är ok för dem.
Ibland är det av största vikt att kapa energiband och ta tillbaka sin egen energi… Energiarbete innebär i korthet sett LivsSamtal, där jag tittar på dig och dina energier.

Vad är det jag gör? 
Vissa kallar det Häxeri, Häxkonster, EnergiArbete eller Trolldom.. Det finns personer som söker sig till mig för att de känner sig energimässigt dränerade, för att de har energimässiga kopplingar till olika personer, platser och situationer som de inte riktigt kan bryta, eller att de blivit utsatta för någon form av energimässigt angrepp det kan vara en spell, förbannelse, curse, trolldom, svart magi, hoodoo/ vodoo och liknande… det här är jättevanligt i andra kulturer, en naturlig del av livet i många andra länder.
Många behöver energimässigt beskydd, då kan jag hjälpa dem att titta på det, ta bort entiteter, chip, implantat, kapa sequ (energiband), mm
Andra kommer för att de bara känner sig fast, eller omgiven av negativa tunga energier. Då kan jag hjälpa till att sortera, städa med olika tekniker, ritualer och hjälpmedel.

Mitt själakall handlar om läkning och att assistera till läkning, så mitt EnergiArbete omfattar framför allt olika former av Healing, där jag tittar på störningar i personens bubbla, energier som stör sinnesfrid eller kroppsliga besvär, transformerar energier, energirening, lägger beskydd och tar bort elakheter…

Healing med mig innebär att se och medvetandegöra mönster, tankar och känslor och en stor del coaching. Där jag motiverar och hjälper genom att reflektera och inspirera samt stärka personen att hitta tillbaka till sin egen kraft, släppa offerkoftan och bemästra sina egna energier för att leva i ett friare flöde. EnergiHushållning för att stå stark i sig själv och inte behöva mig eller någon annan för att må bra på sikt i det långa loppet.

EnergiArbete kan också involvera att titta på och bli medveten om SjälaMinnen, Cellminnen, Hitta förlorade SjälaBitar, Titta på sitt inre sårade barn, Få kännedom om Energiband och Kapa EnergiKopplingar, Skapa Skydd och Magiskt Beskydd.
Titta i Kort -Lägga kort och svara på korta frågor med hjälp av kort eller pendel och pekare. Jag jobbar däremot INTE som ”SpåDam” vare sig livé eller på distans, har full respekt för människor som gör det, men jag verkar på ett annat sätt.
Jag kan också titta på hus, platser, göra husrening och platsrening, scannar av djur, kommunicera med djur och väsen, letar bortsprungna djur…

Tar Bort AT AuraTransformation & Initieringar med 
”Dragoness ReInstal EnergyWork™ ”

Jag kan ta bort AuraTransformationer och andra energimässiga initieringar, så som exempelvis initieringar efter Reiki.
Vill inte säga något ont om vare sig Reiki eller Auratransformation, men alla mår inte bra efter sådana initieringar och transformationer de kan behöva hjälp att ta bort dem. Tyvärr kan alla inte se vad dessa initieringar och transformationer gör med energiflödet, själen och våra naturliga kopplingar till himmel och jord.

Har du några frågor?

Kontakta oss