Stötvågsbehandling / Shockwave

Stötvågsbehandling / Shockwave

Stötvåg är en modern och högeffektiv behandlingsmetod med ljudvågor, vid behandling av akut eller kronisk smärta från muskler, senor eller ligament i exempelvis armbåge, rygg, fot eller axel. Denna innovativa behandling eliminerar systematiskt patologiska förändringar i muskler, senor, ligament, kapslar och ben.

Hur fungerar Stötvåg?
Kort och gott kan man säga att stötvågen accelererar läkeprocessen genom att den aktiverar kroppens naturliga självläkningsprocess. Behandlingen stimulerar och ökar den metaboliska aktiviteten, blodcirkulationen och näringstillförseln. En ny inflammation påbörjas så skadad vävnad regenererar och läks. Inflammation är en naturlig läkeprocess.

Redan efter 1-2 behandlingstillfällen upplevs oftast dess välgörande effekter, då behandlingen återställer mobiliteten och reducerar smärta så förbättras välbefinnandet!

Vi har under en tid assisterat  mängder av människor att bli fri från sina smärtor, skador och besvär med hjälp utav världsmarknadens mest välutvecklade stötvågsmaskiner
–detta med stor framgång.

Stötvågsbehandling är ett effektivt sätt att stimulerar läkning i en skadad vävnad i muskler, muskelsenor och dess infästning mot skelettet.

 Stötvåg – Tryckvåg – Shockwave
En effektiv behandling som snabbt leder till minskade besvär eller utläkning!

Vad är Stötvåg?

Medicinsk benämns behandlingen som Extracorporeal ShockWave Therapy = ESWT.
I dagligt tal i Sverige kallas den mest för Stötvåg – Tryckvågsbehandling – Shockwave (eller Chockwave) kärt barn har många namn!

Stötvåg är en maskinell behandling med hörbara frekvenser (High Energy) ljudvågor. Dessa ljudvågor finns även naturligt i atmosfären och uppstår exempelvis när flygplan går igenom ljudbarriären eller vid blixtnedslag.

I nutida smärtbehandling skapas ljudvågen i stötvågsmaskinen som uppstår genom lufttrycksgenererade mekaniska slag, och överförs till ett munstycke, alltså en luftkompressor accelerera en kula löpandes längs ett rör i ett munstycke. Kulan slår med en given frekvens och tryck mot änden av munstycket där ett membran överför energin i form av en tryckvåg som sprider sig koniskt ner i vävnaden/en applikatorn förs över det smärtsamma området, där ljudvågorna påverkar vävnaden och på så sätt sprider sina läkande egenskaper. Energin är därav som störst vid ytan och avtar successivt med djupet. Med radiell stötvågsbehandling kan en större del av skadad vävnad behandlas.

Stötvåg finns i två olika former Fokuserad stötvåg (fESWT) och Radial stötvåg (rESWT).
Fokuserad stötvåg genererar ett högre tryck på en kortare tid och i ett mindre vävnadsområde (dvs mer fokuserat/fokuspunkt) vilket medför möjlighet att behandla mer djupliggande vävnad.

Radiell stötvåg (RPT = Radial Puls Terapi, tryckvågsbehandling rEWST) genererar i varje puls ett något lägre tryck över en längre tid och i ett större vävnadsområde. Radiell stötvåg används på förhållandevis ytligt liggande vävnader –vilka omfattar de allra flesta av våra vanligaste skador och problem i rörelseapparaten.

Stötvågsbehandling är en välbeprövad och vetenskapligt väldokumenterad behandlingsmetod som fördelaktigt används för att förbättra eller eliminera smärt och sjukdomstillstånd i det muskeloskeletala systemet -ben, muskler, senor och senfästen.
Genomgång av studier av hög kvalitet har visat att stötvågsbehandling är en både effektiv och säker behandlingsmetod och behandlingsformen rekommenderas därför många gånger (även av både Läkare & Sjukgymnaster/Fysioterapeuter) som ett alternativ till en traditionell behandling med injektioner (kortison) eller operation.
När stötvågsbehandlingen utförs av en kvalificerad terapeut har den praktiskt taget inga risker eller biverkningar. Risken för vävnadsskada är minimal. Behandlingsformen är effektiv och säker med få och små negativa sidoeffekter.

Vad är en stötvågsbehandling?

Stötvågsbehandling = en maskinellapparatbehandling där ljudvågor med ett givet tryck och frekvens stimulerar ytlig eller djupgående vävnad – vilket leder till en rad olika effekter som:
* Smärtlindring
* Blockering av smärta genom gate-control-mekanismen
* Förändring av cellaktivitet
* Förändring av transport genom cellmembranen/ökad cellmembrans permeabilitet
* Ökad cellmetabolisk aktivitet (ämnesomsättning på cellnivå)
* Ökad blodgenomströmning
* Reducering av kalkinfällning i senvävnad
* Reducering och nedbrytning av fibrös vävnad (dåligt läkt skada)
* Minskad smärta genom överstimulering av nocieceptorer (Smärtnerver)
* Ökad produktion av proteiner, kväveoxid samt specifika tillväxtfaktorer = vävnadsåterbyggnad.
* Upphävande av kronisk inflammation
* Stimulering av kollagen
Vetenskapliga studier har visat att stötvågsbehandling stimulerar kroppens självläkningssystem via dessa effekter.

Vetenskaplig förklaringsmodell
Genom en applikator framkallas stötvågor av pneumoniskt tryck (ljudvågor) som sedan transporteras in i smärtområdet. Dessa stötvågor minskar en av kroppens signalsubstanser -substans P, en smärtmediator. Reducering av substans P ger en smärtlindrande effekt, samtidigt som det stimulerar blodcirkulationen. Stötvågorna underlättar läkningsprocessen och har dessutom en antiinflammatorisk effekt. Därtill sker en hyperstimulering av nervfibrerna. Denna överstimulering av nervfibrerna blockerar och minskar smärtstimuli och intensifierar därmed den smärtlindrande effekten. Stötvågorna bryter ner ärrvävnad och möjlig kalk i muskelsenor och senfästen. Undersökningar visar att stötvågsbehandling effektivt tar bort symptomen av mjukdelskalk i en kalkaxel.

Det finns forskning som anser att effekten eventuellt även kan bero på nedbrytning av den sk neovaskulariseringen. Neovaskulariseringen, vid långvariga besvär i knäskålsena och achillessena, har man funnit nybildning/inväxt av blodkärl och nervändar som normalt inte skall finnas där. Något som verkar kunna bidra till kroniska besvär. En reducering av dessa kärl har visats som effekt av stötvågsbehandling.

Vid besvär med sk kalkinfällning i muskelsena, har man kunnat visa att stötvågorna bryter ned kalket som då kan föras bort på naturlig väg.

Historik

Shockwave introducerades i den medicinska världen kring 1980 (Tyskland) då den första njurstenen sprängdes med stötvåg, till en början för att behandla njursten. Det här var ju en revolution, tidigare krävdes alltid ett kirurgiskt ingrepp och relativt lång eftervård vid njursten, idag är stötvågsbehandling förstahandsalternativet.
Mycket har hänt sedan dess. Utrustningen har utvecklats och många studier har genomförts, användningsområdena har breddats -avsevärt. Kring 1995 utvecklades radiell stötvågsutrustning och de goda resultaten i kombination med dess prisvärdhet ökade kraftigt spridningen av behandlingsmetoden. Vetenskapen stöder idag stötvågsbehandling vid en rad olika skador, Stötvåg är idag kanske mest känd som en snabb och effektiv behandling för skador i muskler och senor (tendinopatier). Även frakturer och läkning av hudskador, bensår mm har en positiv effekt av behandlingen.

Till en början användes stötvågsbehandlingen främst av toppklubbar och internationella landslag i olika sporter världen över. Numera behandlas såväl motionärer som toppidrottsmän med denna fantastiska metod, så alla människor med smärta i kroppen nacke, axlar, armbågar, höfter, knän och fötter kan ha glädje av!

Indikationer

Vilka problem kan behandlas?
Lämpligt att behandla med stötvåg är:
* Njurstenar (görs endast på sjukhus)
* Ärrvävnad
* Kalkinfällning
* Muskelproblem / Muskelsmärta
* Muskelknutor
* Triggerpunktsbehandling (muskelspänning skapad av muskelknutor)
* Muskelbristning
* Benläkning
* Kroniska smärtor i nacke, skuldror & rygg
* Förslitningsskador i senvävnad
* Ligamentära skador
* Slemsäcksinflammation
* Tendinit, Tendinopatier, Tendinos

Fot
* Hälsmärtor, Plantar fasciit (Hälsporre)
* Akillestendios = Hälseneinflammation/Hälsenesmärta (Apofysitis) (Achilles sensmärta / Achilles tendon pain) Achillodyni

Axel
* Axelsmärta (kalkinlagringar), Kalkaxel / Calcifierad Skulder Tendinit
* Axelskador
* Impingement
* Supraspinatustendinit
* Supraspinatustendinos
* Infraspinatustendinos
* Subskapularistendinos
* Rotatorcuffskador
* Frozen shoulder
* Trapezius myalgi

Arm
* Tennisarmbåge / Lateral epicondylit
* Golfarm / Medial epicondylit
* Musarm
* Supinatorbesvär
* Översträckningssmärtor

Höft, Ben & Knä
* Tendinos
* Trocanterit (smärta på utsidan av höften)
* Adductortendinosus (ljumskbesvär)
* Hopparknä (Patellar tendonit) Jumpers knee
* Löparknä Runners Knee
* Knä (osterarthritis)
* Schlatter – Schlatterknä (växtvärk)
* Inflammation i knäskålsskenan
* Coronarligamentskada
* Medial collateral Ligamentskada
* Lateral collateral ligamentskad
* Femuro patellärt syndrom
* Pirriformis syndrom
* Benhinneinflammation / Problem (Shin Pain / Tibial stress syndrome) Medialt
* Tibiasyndrom, Tibialis posterior tendinos

Stötvåg kan även användas för:
* Reducering av rynkor
* Celluliter

Hur känns det?

Stötvågsbehandling känns, vissa finner den något smärtsam men upplevs så gott som alltid som uthärdlig, vissa upplever nästan ingen smärta alls. Det är en relativt intensiv och aggressiv behandlingsform det kan göra ont under ett par minuter, men så fort behandlingen med stötvågsapplikatorn tystnar upphör smärtan.

Reaktioner på behandling
Du kan under de närmaste timmarna efter behandlingen känna en dov lite diffus smärta av att du blivit behandlad. Efter 24 timmar har det för de allra flesta avtagit.
Biverkningar är ovanligt, ett fåtal personer får ett litet blåmärke och ömhetskänsla över det behandlade området, med ökade besvär ett par dagar efter behandling, men det är sällsynt!

Att tänka på efter behandling
(de närmaste dygnen efter behandling)
* Avstå från intensiv fysisk aktivitet
* Undvik att belasta det behandlade området
* Undvik tung och explosiv träning.

När ska man undvika Stötvågsbehandling!?
Om du står på eller samtidigt genomgår annan behandling som till exempel Antiinflammatoriska läkemedel, kortisoninjektioner eller blodförtunnande mediciner… då bör du undvika stötvågsbehandling.
Du bör inte heller ta någon annan parallell behandling så som kortisoninjektion, behandling
med antiinflammatorisk eller blodförtunnande medicin i högre dos.
Du bör heller inte ta inflammationshämmande (antiinflammatiorisk) medicin direkt före, (5 dagar) under och direkt efter behandlingen för att du ska få ut optimal effekt av behandlingen, då stötvågsbehandlingen triggar igång kroppens självläkningssystem.
Du kan om du vill för att dämpa smärtan ta någon receptfri värktablett som inte är antiinflammatorisk så som Panodil eller Alvedon (Paracetamol).

Undvik behandling med stötvåg = Ingen behandling om du:
* Akut inflammation eller skada i området / infekterade sår.
* Nyss fått en kortisonspruta (i skadeområdet, den senaste månaden)
* Neurologisk eller vaskulär nedsatt funktion i området
* Cancer i området för behandling
* Graviditet
* Har uttalade hjärtbesvär, cirkulationsstörningar
* Har ökad blödningsbenägenhet / har blödningssjukdom
* Står på Waran, Fragmin eller annan starkare blodkoagulationsmedicin.
* Under 18 år
* Pacemaker
Fokuserad stötvågsbehandling ska normalt inte ges vid behandling med Trombyl, acetylsalicylsyra eller hög dos Omega-3 fettsyror.
Personer med uttalade hjärtbesvär, cirkulationsstörningar, ökad blödningsbenägenhet samt gravida ska absolut INTE behandlas med stötvåg.

Användning

Stötvåg är ofta bara en del av en behandling, som vi kombinerar med andra behandlingsformer utifrån typen av just din skada/ditt problem. Vi använder oss av alla de verktyg vi har för att ge dig en så optimal behandling som möjligt!
Vanligt i kombination med stötvåg är triggerpunktsbehandling, specifik djupmassage, akupunktur/nålar och tejpning.

Fördelar med stötvågsbehandling
Ingen risk för infektion föreligger -då ingen penetrering av hud sker. Det finns god evidens för behandling med stötvåg vid problem och sjukdomstillstånd i mjukdelsvävnader. Den behandlade vävnaden tål normalt belastning ganska på en gång efter behandlingen och kan på så vis fortsätta med sitt arbete och sina aktiviteter under behandlingstiden.
Kan utföras utanför sjukhuset av specialister.
Medicinering är ofta inte nödvändig.
Behandling med kortison och operation kan vanligtvis undvikas. Risken för återfall är låg, om man jämför med behandling med medicinering och injektioner. Med alla dessa medicinska fördelar så rekommenderas ofta stötvågsbehandling före injektioner och operation.
Stötvågsbehandling är idag en av världens snabbast växande behandlingar för idrottsskador och ortopediskt relaterade skador. Idag rekommenderas stötvågsbehandling många gånger inom ortopedin före behandling med kortison eller kirurgi då effektiviteten är hög och biverkningarna få. Samtidigt som individen slipper någon viloperiod och tidskrävande rehabilitering.
En lämplig och effektiv behandling för en rad vanliga och svårbehandlade diagnoser. Goda läkningsresultat med smärtfrihet och förbättrad ledrörlighet som ökar livskvalitet!
Säkra behandlingar som ger gott resultat, med nöjda patienter.

Behandling

Effektiv behandlingstid med själva stötvågen är ungefär 5-15 minuter lite beroende på omständigheter och skadans omfattning. Vanligtvis krävs 2-5 behandlingar i en serie med fem till sju dagars mellanrum för att få ett mer tillfredställande och bestående resultat. I vissa fall låter resultaten vänta på sig, men misströsta inte, Stötvågsbehandlingen har startat en läkningsprocess precis som all annan behandling fortgår även efter avslutad behandling. Själva besöket om du bara kommer för stötvågsbehandling tar ca 30 minuter.
Kombinerar du din behandling med annan behandling tar det lite längre tid.
Första besöket tar oftast ungefär en timme.
Vi gör vid varje besök en bedömning om ytterligare behandling krävs eller om vi anser att behandlingsmålet är uppnått.

Hur går en behandling till?
Vi börjar med en anamnes/sjukdomshistoria där du får berätta om dina besvär. Därefter görs en undersökning för att säkerställa diagnos och skadelokalisation. Vi palperar problemområdet för att ta reda på vilken vävnad som är orsaken till besvären och var i den vävnaden problemet sitter. Därefter sätter vi in behandling.

Under själva behandlingsproceduren så ligger eller sitter den som ska få behandling på en bänk eller stol. Smärtområdet undersöks genom palpation, för att lokalisera var vi ska behandla. Hela tiden förs en dialog med den som får behandling.
En vattenbaserad kontaktgel appliceras på huden över området som ska behandlas för att ljudvågorna/impulserna/slagen lättare ska föras över från stötvågsapparatens munstycke och spridas ner i vävnaden. Gelen underlättar för ljudvågorna att gå in i kroppen så smärtfritt som möjligt utan att förlora energi vid övergången. Efter det placeras stötvågs munstycket mot huden och behandlingen är igång.
Vår stötvågsmaskin har ett väl anpassat munstycke, där tryck och frekvens justeras och sedan bearbetas området med små konstanta rörelser.
Från en kompressor genereras pneumatiskenergi (Ljudvågor), som sedan överförs till huden via ett munstycke/applicator, i munstycket finns en löpande kula, det är denna kula som levererar själva trycket ner mot huden. Behandlingen är över på några minuter.

Hur känns stötvågsbehandling?
Upplevelsen av behandlingen är väldigt varierande.
Vissa upplever den som något smärtsam, en del tycker att den gör ordentligt ont medans andra nästan inte upplever någon smärta alls… Behandlingssmärtan upphör så fort behandlingen är klar. En viss ömhet kan finnas i området ett par dagar efter behandling.

Hur framgångsrik är Stötvåg som terapiform?
Statistiskt så rapporterar 80% av de behandlade individerna smärtfrihet eller signifikant smärtreducering efter endast 2-3 behandlingar.

Diagnosbeskrivning

Diagnoser som vi på Hjertestrands Hälsa framgångsrikt behandlar med Stötvåg är:

Kronisk Hälseneinflammation
–irritation i achillessenan
Symtom:
Klassiska symtom för hälsenetendinos/Inflammation är att du bara känner smärta vid belastning, det gör ont vid gång, löpning, tåhävning.
Oftast gör det ont i början av rörelse, dvs smärtan tilltar vid de första stegen efter vila. Igen vilovärk. Lokal ömhet.
Smärtan i hälsenan kan komma av en inflammation i själva hälsenan eller i någon av de närliggande slemsäckarna runt hälbenet.
Hälseneinflammation kommer vanligen efter överansträngning av vadmuskulaturen, som i sin tur kan komma av dåliga skor, snabb ökning av träningsintensitet osv… Denna överansträngning kan ge små bristningar som ger ärrbildning, denna ärrbildning leder till smärta. Smärtan kan även komma av ökad kärlinväxt i senan och detta gör naturligtvis även det ont!
Goda resultat med stötvågsbehandling!

Hälsporre / Plantar Fascit
Symtom:
Smärta i hälen (framkant och insida av hälbenet) vid belastning, Att bara gå gör vanligtvis ont, särskilt barfota och på hårt underlag, vid svårare fall kan det även göra ont att gå i skor. Det kan även finnas nattlig värk och stelhet på morgonen.
Framförallt kan det vara extra smärtsamt de allra första stegen efter stillasittande och de allra första stegen efter uppstigning.
Stötvågsbehandling vid hälsporre är mycket effektivt!

Hopparknä = Patellärt Apex Syndrom
Smärtan sitter nedanför patella (knäskålen).
Diffus värk eller huggsmärtor vid utfall eller hopp. Det kan smärta att gå i nerförsbacke eller utför en trapp.
Smärtan orsakas av små bristningar (mikrorupturer) i Patellasenan, ibland kan det finnas kärlinväxt, bristningar och ev kärlinväxt kommer av överbelastning.

Kalkaxel
Symtom:
Hastigt kommande intensiv smärta i axeln.
Det gör ont att röra armen i vissa vinklar och det kan vara svårt att hitta lägen som inte smärtar. Kan ha svår att sova pga av värk från axel. Nattlig värk vanligt.
Orsak: Infällning av kalk i muskelsena, vanligen supraspinatus, vid axelleden. Äkta kalkaxel kommer av kalkutfällning i supraspinatussenan.
Studier visar på att symtom försvinner i snitt på 3-5 behandlingar.

Tennisarmbåge
Symtom: Smärta och irritation i sena/senfäste/muskelfästen vid benet på armbågens utsida. Vanligtvis belastningssmärta på utsidan av armbågen. En smärta som kommer då du lyfter något, framförallt med överhandsgrepp.
Smärta vid vissa rörelser av underarmen, tex skruva i en skruv, vrida ur en trasa, lyfta en tillbringare/mjölkpaket, skaka hand. Vanligt bland människor med arbeten som innebär upprepade och ibland statiska moment. Tex dator, kassasysslor, monteringsindustri.
Vissa rörelser av underarmen gör ont som till exempel att lyfta ett mjölkpaket/karaff, skruva i en skruv eller vrida ur en trasa, skaka hand osv…
Stötvågsbehandling är mycket effektivt på tennisarm.

Övrigt:
* Axelbesvär så som impingement, rotatorcuffskador
Irritation och tendinopati / inflammation på senfästen runt axelleden.

* Hopparknä
En irritation i senan strax nedom knäskålen. Smärtar ofta då du går i trappor, stiger upp från stol, gör knäböj. Vanlig idrottsskada, framför allt bland de som frekvent hoppar, men även bland fotbolls- och handbollsspelare.

* Benhinneinflammation/muskelfästebesvär
Smärta framtill och insida av skenbenet. Vanligtvis en irritation i muskelfäste som fäster vid benet. Vanligt då man t ex bytt skor eller förändrar sin träning.

* Löparknä
Irritation av det långa senstråket på utsidan av låret eller underliggande slemsäck, ofta pga av ökad friktion mot senan och drabbar vanligen dig som löptränar frekvent.

* Höftbesvär
Sen/senfästeirritationer vid ut- och insida av låret.

* Ligament – besvär efter stukning av mediala ligamen i knä, fta-ligament på utsidan foten och ac-ledsligament

* Myofasciella smärtsyndrom
Smärta, värk och ömhet i muskler, t ex över axlar och rygg. Ofta i samband med sk triggerpunkter. Dessa känns som distinkt tryckömma punter/fläckar över muskler. En teori är att detta uppkommer pga en ”microkramp” i muskelceller som i sin tur skapar syrebrist och en ogynnsam miljö för muskeln. Smärtan/värken kan också ”stråla” ut från denna fläck och även förorsaka diffusa symtom med domning och obehag.

Triggerpunktsbehandling

Triggerpunkter eller muskelknutor kan finnas i alla muskler mer eller mindre. Triggerpunkter uppkommer av statisk/låg belastning under lång tid. Triggerpunkter ger ofta en molande smärta som kan vara väldigt obehaglig speciellt under vila.
En triggerpunkt är ett litet område i en muskelfiber där flera muskelceller har väsentligt förhöjd grad av spänning, så kallad mikrokramp. Detta orsakar dålig blodgenomströmning och området blir extra känsligt för tryck. En aktiv triggerpunkt strålar smärta till sitt eget utstrålningsområde utan att man trycker på den. Vad som orsakar dessa punkter är inte helt klart, men det verkar som att det finns mer än en bakomliggande orsak. Det finns ett samband mellan statiskt muskelarbete och triggerpunkter, vanligt är stillasittande vid datorer eller chaufförsyrken med ökad förekomst av triggerpunkter i nacke och axlar (även skuldror).
Behandling av triggerpunkter behandlar vi gärna med olika tekniker manuellt och med stötvåg.

Har du några frågor?

Kontakta oss