Irisdiagnostik

Vad är Iridologi?

Läran om iris (regnbågshinnan)!

Irisdiagnostik, ögondiagnostik eller iridologi som det också kallas är egentligen en screeningmetod, en analysmetod eftersom vi analyserar det som finns och pågår i kroppen. Ögonen visar tendenser, genetiska mönster men de kan även visa vad som funnits och vad som kan komma att utvecklas. Det finns inga ”perfekta” ögon, det vill säga ögon helt utan tecken. Alla människor har styrkor likväl som svagheter dessa kan utvecklas och förbättras både fysiskt, psykiskt, emotionellt och andligt. Ögonen kan avslöja mycket om både kropp och själ. Du kan använda dig av ögondiagnostik för att få hjälp att bli mer medveten om din hälsostatus, genom att du blir medveten om var du har dina styrkor och svagheter. På så sätt kan du utnyttja dina styrkor, stärka dina svagheter, undvika destruktiva vanor, leva ett friskare liv.

Att titta i någons ögon och dra slutsatser rörande hälsotillstånd, välbefinnande, näringsstatus, organsvagheter, karaktärsdrag, känslomässigbalans och så vidare är en ren medicinsk vetenskap som definitivt INTE har något som helst med att spå i framtiden att göra. I varje vävnad och organ i kroppen löper hundratusentals nervtrådar ut, dessa nerver slutar i fingrar, tår och ögon. Det är därför det gör mer ont att stöta i tån än i benet. Naturen är beständig, de allra flesta människor känner till att när en rot på en planta skadas och växten inte längre kan ta upp någon näring, visar det sig först på de yttre delarna av växten – det vill säga bladen. Samma sak gäller för oss människor, om du av någon anledning lider av en underfunktion i något organ till exempel i bukspottkörteln på grund av en skada, inflammation, brist på näringsämnen eller dylikt kommer det först att visa sig i kroppens yttre nervändar – ögonen!

Den exakta neurologiska funktionen inom irisdiagnostiken är inte ännu helt kartlagd, men det verkar som att när ett organ eller en kroppsfunktion är nedsatt, påverkas nerven och då börjar nervändan i den vävnaden att förtvina, ungefär som ett löv gör. När det händer påverkas även vävnaden i iris i motsvarande organzon.

Ögonen speglar hela kroppens hälsotillstånd, då de olika delarna av ögat representerar olika delar av kroppen. Alla kroppens organ, körtlar, nervsystem, cirkulation, lymfsystemet, mage och tarmar har en speciell plats i ögat och med hjälp av en lupp eller ett mikroskop kan jag lättare se de olika skiftningarna i dina ögon. Genom att studera olika färger och mönster i iris kan jag upptäcka obalanser, dysfunktioner i olika organ och hitta indikationer på svagheter och latenta problem innan det hunnit bli några symtom av dem. Irisdiagnostik är ingen behandlingsmetod utan en undersökningsmetod, en hjälpdiagnos, som hjälper mig att se funktionsstörningar i en organism, som kan ge en förklaring, en bakgrund till dina besvär.

Dr Bernard Jensen kallar irisdiagnostiken för ”vetenskapen om att föra ljus till mörka platser”. Det är en symbolisk vetenskap och en konstart som fodrar intuitiv visdom.

Det ligger mycket i det där gamla uttrycket ”Att ögonen – är själens spegel”. Jag använder iridologin som en nyckel, då ögonen bär din historia och visar mig värdefull information, ögonen visar saker som vi kan ta tag i och jobba med, ögonen ger alla människor möjligheten att verkligen se var de har sina akilleshälar. Idealiskt vore kanske till och med en iridologisk undersökning redan under de första levnadsåren för att utifrån ögonbilden kunna ge riktlinjer om en uppbyggande kost och möjlighet till att vidtaga förebyggande åtgärder. Iridologen kunde då tidigt göra människan uppmärksam på dess svagheter och ge föräldrarna råd om hur de kan stärka sina barns individuella svagheter och lyfta fram barnets styrkor. Med denna insikt får fraser som ”Hela dig själv” och ”Lär känna dig själv” en helt ny innebörd!

När en människa känner till var deras svagheter finns och eventuella sjukdomar kommer ifrån kan det vara lättare för dem att leva med det och samtidigt göra något åt det. Om vi kan se vad de äter, hur de äter och hur de smälter födan kan vi lättare guida till egenvård som är individanpassad. Då alla människor är individer med unika behov, irisdiagnostiken visar på likheter och olikheter mellan människor och kan ge mycket värdefull information om hur jag kan skräddarsy råd till varje individ. Det är ganska intressant att endast cirka 20% av vår kropp är genstyrt, de övriga 80% kan vi påverka. Fattar du vilka möjligheter detta innebär!?

Helande är något naturligt som ständigt sker i kroppen och människors liv, naturen läker oavsett vilken terapi eller behandling en människa väljer. Jag kan aldrig någonsin ta äran ifrån den naturliga läkeprocessen. Jag betraktar mig som en vägledare som vid vissa avfarter och korsningar står med skyltar/alternativ för att du som människan själv ska kunna välja jag är en vägvisare som kan visa några alternativ och det jag gör är att jag föreslår, sedan stöttar jag individen med olika redskap för att balansera, rena och återställa funktioner samt lära individen att förstå sig på sin egen kropp. Jag betraktar sjukdomsprocessen som ett resultat av att kroppen dukar under av sjukdom där den läkande processen är resultatet av att kroppen övervinner sjukdomen.

Även om irisdiagnostiken, som är en helt giftfrianalysmetod kan ge mycket värdefull upplysning om människor så som nedärvda svagheter och styrkor, närvaro av syror och inflammationer, katarrbesvär, balans mellan höger och vänster sida och mycket mer, så finns det även sådant som vi inte kan se med hjälp av den. Det vi inte kan se är specifika sjukdomar, operationer, närvaro av mikroorganismer så som parasiter och dylikt. Vi kan inte heller förutse livslängd eller när någon ska dö, inte heller identifierar gallsten, njursten, individuella droger, gifter, konserveringsmedel med mera…

Vad är det jag tittar efter?

Jag tittar framförallt i iris (regnbågshinnan – den färgade delen av ditt öga) och det jag tittar efter är olika former, färger, prickar, sträck, jag tittar i olika zoner och på olika platser. Jag tittar även på pupillen, pupillens form, på ögonvitan blodkärlen som finns där, dess form och placering, eventuella färgavvikelser, jag tittar även på den övre och nedre ögonliden. Irisdiagnostik är för mig väldigt intressant och talade.

Vad är det jag tittar efter?

Jag tittar framförallt i iris (regnbågshinnan – den färgade delen av ditt öga) och det jag tittar efter är olika former, färger, prickar, sträck, jag tittar i olika zoner och på olika platser. Jag tittar även på pupillen, pupillens form, på ögonvitan blodkärlen som finns där, dess form och placering, eventuella färgavvikelser, jag tittar även på den övre och nedre ögonliden. Irisdiagnostik är för mig väldigt intressant och talade.

Irisdiagnostikens Historia

Redan 1000 år före Kristus upptäckte Chaldeans av Babylonienn att irisen förändrades i förhållande till hälsan. Hippokrates (400 f.Kr) var troligtvis den förste läkaren som rapporterade att det fanns ett definitivt samband mellan förändringar i irisen och kroppen.

1670 Philippus Meyen från Dresden, Tyskland var den första i någorlunda modern tid som använde irisdiagnos och skrev en bok vid namn ”Chiromatica Medica.” I den redogör han för sina upptäckter om att ögats regnbågshinna kan innehålla information om kroppens tillstånd.

1695 skrev Johan Siegmund Eltzholtz olika verk om iristecken i Nürnberg.
1786 i Göttingen gjordes en avhandling ”De oculo et signo” (Ögat och des tecken) av Christian Haertels.

1873 gav Dr. Ignacz von Peczely (1822-1911) ut sin första bok i Budapest, den utkom på tyska 1880. Peczely var en Österrikisk-ungersk läkare och blev den moderna Irisdiagnostikens fader då han 1881 publicerade boken ”Discoveries in the Field of Natural Science and Medicine, a Guide to Study and Diagnosis from the Eye”. Som barn hade han hittat en uggla, som brutit benet, han såg ett mörkt fält i ugglans iris som ljusnade allt eftersom benet läktes. Som läkare fortsatte han sina studier av sina patienters iris och utvecklade en iriskarta som han publicerade i sin bok.

Emanuel Felke fick sitta i fängelset och han fick bevisa att irisdiagnostik fungerade då han tittade 20 personer i ögonen och ställde diagnos, sedan fick en doktor undersöka dem och ställa diagnos.
På 1900-talet spred sig irisdiagnostiken till USA via Henry Edward Lane M.D, Österrike.

1919 Henry Lindlahr M.D. USA En av pionjärerna, skriver i en tidning flertalet artiklar om irisdiagnostik och publicerar även ett arbete som hette ”Irisdiagnosis and other Diagnostic Methods”.

1919 Dr F.W. Collins var ledare för Association of Iridologist i New Jersey, han såg till att irisdiagnostiken blev en del av hälsoundersökningen som immigranterna fick gå igenom innan de fick uppehållstillstånd i USA på tidigt 1900-tal.

Pastor Felke gjorde nya stora upptäckter inom irisdiagnostiken och spred denna i hela Europa.

1920 skriver Rudolf Schnabel om hur man identifierar symtom i irisen. Han började med irisdiagnostik och var den första som egentligen började med detta på riktigt. Ger ut ännu en bok 1952 – ” Opthalom Symptomatologie”. 1959 kommer han stora klassiska verk för iridologstudenter ut ”Iridoskopie”
1920 Dr Haskel Kritzer ger ut ”The Book of Irisdiagnosis” som var och fortfarande är en inspirationskälla för doktorer att börja använda irisdiagnostik. Han var den första att ta fram undersökningsmaterial och en karta över irisen.

1925 Dr Johannes Thiel, Tyskland ger ut en bok ”The Diagnosis of Disease by Observation of the Eye” Boken hyllas av iridologer och den är fortfarande en källa som det ofta refereras till.

Under 1900-talet kom sedan Josef Angerer, München, Günter Jaroszyk, Alfred Maubach, Anton Markgraf, Theodor Kreige. Günter Lindemann, var tidigare lärare vid Naturmedicinska Fackskolan och mycket av vårt material kommer från honom, har skrivit en bok som även översatts till Svenska.

Bernard Jensen 1908 – 2001, från USA, men med rötter från Danmark, en av världens mest framstående och kända iridologer. Han har bland annat utvecklat en teknik för att fota iris och skrivit flertalet böcker, jobbat mycket med näring och rening.

1952 skrev Dr. Bernard Jensen ”the Science and Practise of Iridology”. Men 1982 hände det hittills viktigaste inom iridologin, då han utkom med sitt storslagna verk, en utomordentligt, bra bok den mest kompletta och auktoriserade i ämnet någonsin” Iridology: The Science and Practice in the Healing Arts Volume II”, hans livsverk är numera en hel rörelse. Det är Dr Jensens böcker som idag ligger till grund för irisdiagnostikernas kunnande. Kjell min första irisdiagnostik lärare är en gammal elev till Dr. Jensen och mycket av det jag lärt mig kommer från honom. En annan av mina lärare – Peter Wilhelmsson är också en gammal elev till honom sedan 1973. Dr Jensens livsverk lever vidare via Ellen Tart Jensen.

Josef Deck Heilpraktiker/Naturläkare i tyskland och kanske vår tids främste iridolog.

Dr Decks arbete anses ha auktoritet över hela världen. Han har studerat iridologi i mer än 50 år och uppskattas ha undersök över 1 miljon irisar. Han har etablerat en skola för iridologistudier i Tyskland samt samarbetat med Dr. Frans Vida.

Kända svenskar i Iridologins historia

Nils Liljekvist, svensk – som utkom med en bok om Ögondiagnos 1893, var väldigt intresserad av färger. Andra betydelsefulla svenskar är: Sigfrid Levin, Fredrik Johansson,
V.Vallberg, präst från Liden, Indal och hans son Gunnar Vallberg, Edvard Wiklund som också var kompis till Gunnar. Kjell Grönwall från Simrishamn som skrivit två böcker.
H Ramme, en duktig utövare, som utvecklat en egen iriskarta, han hade drogcentralen, DCG och Arcanum.

Modern Iridology!

Har du några frågor?

Kontakta oss