IR Infra Rött Ljus = Värme

Som en extra service till våra kunder erbjuder vi FotbadsDetox kallas även ”Detox Foot Spa”

FotBadsDetoxen är en suverän utveckling inom Detoxvärlden. Detox -det engelska ordet för avgiftning. Att detoxa är superinne -alla gör det och marknaden är fulla av olika alster, piller, pulver, plåster, wraps, drinkar osv you name it… Det är en toppenbra idé att stötta lever, njurar och hålla igång tarmen för att minska belastningen på kroppens avgiftning.

Här är FotBadsDetoxen ett fantastiskt komplement då det hjälper till att rena på cellnivå, det finns ingen annan metod än elektrolytiskt FotBadsDetox som når ända ner på cellnivå!
FotBadsDetoxen ger en effektiv och unik rening av din kropp och dina celler!
Vi kan kalla det för ett holistiskt sätt att närma sig källan till sjukdom, genom att mätta blod, vävnad, celler och organ med joner. Dessa stimulerande och avslappnande fotbad baserar sig på att vattnet joniseras samtidigt som toxinerna avlägsnas ur kroppen via osmos.

Hur funkar DetoxFotbadet?

Det bygger på en process som kallas elektrolys. Elektrolys skapas genom att generera en lagom mängd spänning i vattnet, detta gör så att vattenmolekylerna producerar negativa elektroner. När väl de negativa elektronerna finns i vattnet kan kroppen ta upp dessa via osmos. Fotbadsdetoxen skickar en liten laddning energi genom kroppen för att energetisera den och hjälpa kroppen att återgå till sin naturliga balans. Kroppen kan också absorbera negativa elektroner via fötterna med hjälp av fotbadet.

Baserat på BioEnergi, skapas ett elektroniskt fält liknande det som man finner i kroppen, detta fält stimulerar cellenergin och ökar kroppens förmåga att rena sig själv invändigt på ett för kroppen naturligt sätt. Detta hjälper även till att öka takten av rening, återställa, normalisera pH balansen och energinivåerna.

Joniseringen i FotbadsDetoxen drar toxiner ut ur kroppen, genom de vanliga elemineringsvägarna (tarm, hud, andning, urin). Jonerna energetiserar kroppen och neutraliserar toxiner. Dessa neutraliserade mikroskopiska partiklar kan sedan passera ut genom hud och vävnad som avfall i vattnet eller naturligt genom svett, galla, tarm eller urinvägarna. De flesta människor häpnar över färgen i fotbadet. Vattnet kommer att ändra färg vare sig det finns ett par fötter i det eller inte. Detta på grund utav kopparrullen tillsammans med polariseringen av lösningen i vattnet. Men med ett par fötter i vattnet så blir förekomsten av cellrester 2-3 gånger högre i vattnet.

På molekylärnivå i kroppen återjoniseras toxinerna från kroppen när de reagerar med kopparmatrisen och kan skapa färgförändringar i vattnet som kan vara svart, grön, brun, gul, vit eller blå. Färg och mängd cellrester kommer att varierar beroende på personens energinivå, mängden av ackumulerade toxiner i kroppen, dvs behovet av detox. Vattenanalys från flertalet behandlingstillfällen har visat på en dramatisk ökning av metaller i vattnet efter behandling.
Välmående personer känner sig ofta mer kraftfulla, fyllda med energi och har en ökad känsla av välmående efter badet.
Människor med smärta, ödem, gikt, huvudvärk, svullna leder har allt som oftast talat om en lättnad av symtomen. Andra med artrit, allergier, astma, lymfödem, neuralgi och andra symtom har upplevt en lättnad och ökade hälsovinster efter flertalet behandlingar.

Varför ta ett DetoxFotbad?

Den joniserade detoxen ökar avgiftningen i kroppen och det i sig accelererar förändringen till det positiva i kroppen.  Sjukdomstillstånd och åldringsprocessen kännetecknas av en minska anabol förmåga med stigande katabol kapacitet. Toxisk uppbyggnad av cellulärtavfall och annat skräp är det oundvikliga resultatet av dessa trender. Miljögifter, tungmetaller i vattnet vi dricker, maten vi äter och luften vi andas överväldigar vårt eget organsystem. Därför är det viktigt med en en ständigt pågående periodiskt återkommande avgiftning för att bevara hälsa och undvika sjukdom.

Hur funkar det?

I likhet med hur kroppen fungerar så med hjälp av fotbadet produceras positiva och negativa joner i fotbadet som fötterna absorberar genom porerna, detta sparkar igång kroppens naturliga avgiftning. Vi använder oss av fötterna för att där finns det flest svettkörtlar.
Förändringarna i jonfältet tillåter kroppen att absorbera den näring den behöver och göra sig av med det den inte behöver eller vill ha.
Energin vi använder till detta är 300-400 millivolt, detta hjälper till att återställa cellerna.
Denna energinivå har visat sig kunna öka och skapa mer ATP (AdenosinTriPhosphate), den energi som skapas i cellerna. Ökningen av ATP ger cellen en ökad arbetsförmåga och att både avgifta och regenerera sig i en högre takt. Förmågan att jobba i en högre takt ökar cellens motståndskraft mot både fysisk och kemisk stress. Du kan faktiskt se gifterna extrahera ut i vattnet. Detta är helt fantastiskt!!
Efter varje detox kommer belastningarna i din kropp att minska och ditt fotbadsvatten bli klarare.

Hur vet vi att det fungerar?

Vår fotbadsdetox tillverkas av ett företag som uppfyller ISO (International Standard of Operations) Certifieringar. ISO företag rankas som högsta standard av regeringen.
Vi har gjort noggranna testermed vatten, blod och urinprover före och efter avgiftningen.
Dessa test har visats eliminera flertalet toxiner ur kroppen. Några av de mest framträdande toxinerna var aluminium, nickel, bly mfl. Även tester med Elektomyografi och Computerized Comprative Muscle strengt testing visade på ökad muskelstyrka på allt från 6% – 78%

Behandlingen

Du placerar fötterna i en fotbadsbalja. Sedan lutar du dig tillbaka och kopplar av!
Vi lägger i en rulle i vattnet.
30 minuter senare kommer du att ha upplevt en fantastisk kroppsrening. Du kommer inte att känna något obehag under själva behandlingen, för frekvenserna som används är samma som kroppen använder. De flesta känner ett pirr under fötterna och att det pirrar lite i benen.
Det är riktigt skönt!

Vad ger DetoxandeTerapier? Vilka fördelar finns med Detox?

* Aktiverar cellerna
* Renar blodet & Lymfan
* Reducerar organens arbetsbörda,

Förbättrar
* Lymfflödet/cirkulationen
* Blodflödet
* Sömn
* Minnesfunktion
* Immunförsvarets funktion (Stimulerar & Balanserar)
* Hormonella störningar
* ADHD
* Stressrelaterade symtom
* Paniktillstånd
* Nervösa tillstånd
* Acne
* Renar huden
* Hudens lyster
* Eksem
* Förbättrar sårläkning
* Kan ha effekt på ME – Kronisk trötthet
* Fokus
* Tankeverksamhet
* Uthållighet
* Kroppens flexibilitet
* Läkeprocessen vid skada och sjukdom
* Mage och -tarmmobiliteten

Ökar
* Energinivåer
* Metabolismen (balanserar)
* Näringsupptag
* Syrenivåerna i kroppen (Balanserar kroppens pH värde) Höjer pH nivån, omkring 95% av befolkningen upplever ett tillstånd av försurning där pH i deras blod är lägre än 7.45, vilket indikerar ett överskott av vätejoner. Detta utgör en utmärkt grogrund för maskar, parasiter, svampar och andra microorgansimer som sänker kroppsfunktionen och orsakar sjukdom
* Rörelseomfång
* Muskeltonus

Minskar
* Huvudvärk, artrit och ledsmärta
* Smärta och spänning
* Svullnad av ofrivillig vätskeretention
* Muskelsmärta
* Inflammation
* Fria radikaler

* Avlägsnar toxiner, tungmetaller, fria radikaler och andra avfallsprodukter från kroppen som kan skapa hälsoproblem.
* Inaktivierar virus, bakterier, svamp.
* Kelaterar tungmetaller
* Föryngrar – återfår ungdomlighet
* Energetiserar hela kroppen
* Saktar av åldrandeprocessen – Anti Aging
* Maximerar prestanda
* Reducerar inflammation
* Reducerar värk
* Assisterar vid viktminskning
* Bryta upp ärrvävnad

Assisterar vid hälsoproblem som
* Allergier
* Artit
* Migrän
* Trötthet
* Sömnstörningar
* Diabetes
* Cirkulationsproblem
För att nämna några
En minskad ledstelhet, lättar på muskelspänningar, vilket ger ett ökat blodflöde, bara det i sig leder till lättnad i smärta. Detta påverkar töjbarheten i kollagen vävnad!

Rekommendationer

Rekommenderar att du gör det i cykler, det vill säga i återkommande perioder under hela livet för att underlätta livet för kroppen och alla de dagliga processer som sker helt utan att vi vet om det och behöver engagera oss.

Eftersom genomsnitts Svensson lever på en näringsfattig föda med mycket stress, tenderar vi också att samla på oss och lagra upp överdrivna mängder av avfallsprodukter.
Om du läser det här har du redan insett att vi lever i en relativt kontaminerad värld och att vi konstant bombarderas av allt möjligt från sjukdomarsalstrande partiklar till kemikalier. Detta skapar stora obalanser i våra kroppar och leder till sjukdom och smärta i olika grad. Därför är det viktigt att detoxa kroppen regelbundet och fotbadsDetoxen är en väg till en bättre hälsa.
Att avgifta kroppen regelbundet är ett enormt steg mot att njuta av ett balanserat och hälsosamt liv!

Hur ofta?

Antalet behandlingar står i direkt proportion till din livsstil.
Ju fler gifter din kropp utsatts för, desto fler behandlingar är sannolikt att du kommer att behöva. 2-3 gånger i veckan är generellt lagom till en början, under ett par veckor.

Vill du bara göra det förebyggande kan du ta ett fotbad i veckan eller varannan vecka.
Underhållningsprogram kan handla om 1 gång i veckan i 4 veckor.

Vem behöver en FotBadsDetox?

Dessvärre så behöver nog alla människor detoxa sig någon gång per år
Men har du någon av följande kan du ha ett större behov av detox:
* Trötthet
* Sover dåligt
* Stress /Press
* Humörsvängningar
* Depression
* Orkeslöshet / håglös
* Huvudvärk
* Irriterade ögon
* Blåsvarta ringar runt ögonen
* Brunfärgning runt munnen
* Beläggningar på tungan
* Dålig andedräkt
* Mage & Tarmproblem /Matsmältningsstörningar (uppstötningar, gaser, förstoppad, diarré)
* Illamående
* Värk i muskler och leder
* Eksem, hudutslag, klåda
* Torr eller fet hy, acne
* Torrt eller fett hår
* Svettningar, nattliga svettningar

Tyvärr är det så att vi får  oss lite väl mycket Kemikalier och annat som vi inte egentligen borde ha i kroppen, bara genom att andas, dricka och äta. Det kanske är lite i en och en grej, men lägg ihop allt skräp du får i dig på en vecka, tänk då på att kroppen ska ta hand om allt det, saker som den kanske inte ens är programmerad till att känna igen. Vi har utvecklat så himla mycket mer skräp och belastningar, men kroppen har inte hunnit utveckla fler organ att rena kroppen.

Har du några frågor?

Kontakta oss