FotbadsDetox

FotbadsDetox

Som en extra service till våra kunder erbjuder vi FotbadsDetox som även kallas för ”Detox Foot Spa”.

FotBadsDetoxen är en suverän utveckling inom Detoxvärlden.
Detox -det engelska ordet för avgiftning.
Att detoxa är super inne -alla gör det och marknaden är fulla av olika alster, piller, pulver, plåster, wraps, drinkar osv you name it…
Det är en toppenbra idé att avlasta matsmältningen genom att stötta matsmältningsorgan och avgiftningsorganen så som lever, njurar och hålla igång tarmen för att minska belastningen på kroppens avgiftning.

Här är FotBadsDetoxen ett fantastiskt komplement då det hjälper till att rena på cellnivå –vad jag vet finns ingen annan metod än just elektrolytiskt FotBadsDetox som når ända ner på cellnivå!

FotBadsDetoxen ger en effektiv och unik rening av din kropp och dina celler!

Vi kan kalla det för ett holistiskt sätt att närma sig källan till sjukdom, genom att mätta blod, vävnad, celler och organ med joner.
Dessa stimulerande och avslappnande fotbad baserar sig på att vattnet joniseras samtidigt som toxinerna avlägsnas ur kroppen via osmos.

I min enkla lilla värld är en FotBadsDetox, IR-session, och VibbrationsPlattan utmärkta komplement vid närapå alla behandlingar och vid nästintill alla besvär. Framförallt i kombination med LymfFlödesAktivering, LymfaFlow, Frekvensterapi och Detox men även i vid trötthet och smärttillstånd.

Använd gärna FotBadsDetoxen i kombination med våra övriga behandlingar, LymfFlödesAktivering, samt alltid vid Frekvensterapi, IR-sessioner, Bantarnålar och Rökavvänjning.

Ps. innan du läser vidare, gör gärna en Fotbadsdetox serie i samband med en detox -där du ändrar dina kostvanor, motionerar (svettas) mer, kör en detoxkur (kan vara mer grönsaker, monofrukt, juicer, något färdigt pulver, tabletter eller kapslar…) när du ska sluta med socker, ändra kosten eller sluta röka, så minskar suget lite hastigare för mer toxiner åker ur kroppen lite snabbare.
En detox bör alla göra 1-3ggr/år, för att minska belastningen på avgiftningsorganen och underlätta för matsmältningen.


Hur funkar Fotbadet?

I likhet med hur kroppen fungerar så verkar fotbadet på ett liknande sätt:
I detta unika fotbad skapas joner som fötterna absorberar genom porerna, detta sparkar igång kroppens naturliga avgiftning.
Det hela bygger på en process som kallas elektrolys. Elektrolys skapas genom att generera en lagom spänning i vattnet, detta gör så att vattenmolekylerna producerar negativa elektroner så kallade joner. För att detta ska vara möjligt måste man tillsätta någon form av salt i vattnet. När väl de negativa elektronerna finns i vattnet kan kroppen ta upp dessa via osmos. Fotbadsdetoxen skickar dessutom en liten laddning energi genom kroppen för att energetisera den och hjälpa kroppen att återgå till sin naturliga balans. Kroppen kan absorbera negativa elektroner via fötterna med hjälp av fotbadet. Förändringarna i jonfältet tillåter kroppen att absorbera den näring den behöver och göra sig av med det den inte behöver eller vill ha.
Vi använder oss av fötterna för att där finns det flest svettkörtlar.


En mer avancerad beskrivning

Baserat på BioEnergi, skapas ett elektroniskt fält liknande det som man finner i kroppen, detta fält stimulerar cellenergin och ökar kroppens förmåga att rena sig själv invändigt på ett för kroppen naturligt sätt. Energin vi använder till detta är 300-400 millivolt, detta hjälper till att återställa cellerna. Denna energinivå har visat sig kunna öka och skapa mer ATP (AdenosinTriPhosphate), den energi som skapas i cellerna. Ökningen av ATP ger cellen en ökad arbetsförmåga och att både avgifta och regenerera sig i en högre takt. Förmågan att jobba i en högre takt ökar cellens motståndskraft mot både fysisk och kemisk stress.
Detta hjälper även till att öka takten av rening, återställa, normalisera pH balansen och energinivåerna.

Joniseringen i FotbadsDetoxen drar toxiner ut ur kroppen, genom de vanliga elimineringsvägarna (tarm, hud, andning, urin). Jonerna energetiserar kroppen och neutraliserar toxiner. Dessa neutraliserade mikroskopiska partiklar kan sedan passera ut genom hud och vävnad som avfall i vattnet eller naturligt genom svett, galla, tarm eller urinvägarna. De flesta människor häpnar över färgen i fotbadet. Vattnet kommer att ändra färg vare sig det finns ett par fötter i det eller inte. Detta på grund utav kopparrullen tillsammans med polariseringen av lösningen i vattnet. Men med ett par fötter i vattnet så blir förekomsten av cellrester 2-3 gånger högre i vattnet än utan fötter.

På molekylärnivå i kroppen återjoniseras toxinerna från kroppen när de reagerar med kopparmatrisen och kan skapa färgförändringar i vattnet som kan vara svart, grön, brun, gul, vit eller blå.
Färg och mängd cellrester kommer att varierar beroende på personens energinivå, mängden av ackumulerade toxiner i kroppen, dvs behovet av detox.
Du kan faktiskt se gifterna extrahera ut i vattnet. Detta är helt fantastiskt!!

Efter varje session i Fotbadet kommer belastningarna i din kropp att minska och ditt fotbadsvatten bli klarare.

Vattenanalys från flertalet behandlingstillfällen har visat på en drastisk ökning av metaller i vattnet efter behandling.

Välmående personer känner sig ofta mer kraftfulla, fyllda med energi och har en ökad känsla av välmående efter badet.

Människor med smärta, ödem, gikt, huvudvärk, svullna leder har allt som oftast talat om en lättnad av symtomen.
Andra med artrit, allergier, astma, lymfödem, neuralgi och andra symtom har upplevt en lättnad och ökade hälsovinster efter flertalet behandlingar.


Varför ta ett DetoxFotbad?

Den joniserade detoxen ökar avgiftningen i kroppen och det i sig accelererar förändringen till det positiva i kroppen. Sjukdomstillstånd och åldringsprocessen kännetecknas av en minska anabol förmåga med stigande katabol kapacitet. Toxisk uppbyggnad av cellulärtavfall och annat skräp är det oundvikliga resultatet av dessa trender.
Miljögifter, tungmetaller i vattnet vi dricker, maten vi äter och luften vi andas överväldigar vårt eget organsystem. Därför är det viktigt med en en ständigt pågående periodiskt återkommande avgiftning för att bevara hälsa och undvika sjukdom.

Hur vet vi att det fungerar?

Vår fotbadsdetox är CE godkända och tillverkas av ett företag som uppfyller ISO (International Standard of Operations) Certifieringar.
ISO företag rankas som högsta standard av regeringen.

Det har gjorts noggranna tester av och med vatten, blod och urinprover före och efter fotbadet. Dessa tester har visats eliminera flertalet toxiner ur kroppen.
Några av de mest framträdande toxinerna var aluminium, nickel, bly mfl.
Även tester med Elektomyografi och Computerized Comprative Muscle strengt testing visade på ökad muskelstyrka på allt från 6% – 78%


Hur går en FotbadsSession till?

Du placerar fötterna i en fotbadsbalja, som jag hjälper dig att förbereda, du är delaktig i hur varmt vatten du vill ha.
Sedan lutar du dig tillbaka och kopplar av!

Vi lägger i en rulle i vattnet.

30 minuter senare kommer du att ha upplevt en fantastisk kroppsrening.
Du kommer inte att känna något obehag under själva behandlingen, för frekvenserna som används är samma som kroppen använder.
De flesta känner ett pirr under fötterna och att det pirrar lite i benen efter en liten stund. Det är riktigt skönt!


Vad ger DetoxandeTerapier?
Vilka fördelar finns med Detox?:

 • Aktiverar cellerna
 • Renar blodet & Lymfan
 • Reducerar organens arbetsbörda
 • Reducerar inflammation
 • Reducerar tungmetaller
 • Renar kroppen
 • Balanserar pH
 • Förbättrar immunförsvaret
 • Stöttar avgiftningsorganen, lever, njurar
 • Reducerar förekomst av svamp & candida
 • Invändig rening och helkroppsrensning


Förbättrar

 • Lymfflödet/cirkulationen
 • Blodflödet
 • Sömn
 • Minnesfunktion
 • Immunförsvarets funktion (Stimulerar & Balanserar)
 • Hormonella störningar
 • ADHD
 • Stressrelaterade symtom
 • Paniktillstånd
 • Nervösa tillstånd
 • Acne
 • Renar huden
 • Hudens lyster
 • Eksem
 • Förbättrar sårläkning
 • Kan ha effekt på ME – Kronisk trötthet
 • Fokus
 • Tankeverksamhet
 • Uthållighet
 • Kroppens flexibilitet
 • Läkeprocessen vid skada och sjukdom
 • Mage och -tarmmobiliteten
 • Ökar
 • Energinivåer
 • Metabolismen (balanserar)
 • Näringsupptag
 • Rörelseomfång
 • Muskeltonus
 • Syrenivåerna i kroppen (Balanserar kroppens pH värde)
  Höjer pH nivån. Omkring 95% av befolkningen upplever ett tillstånd av försurning där pH i deras blod är lägre än 7.45, vilket indikerar ett överskott av vätejoner. Nu är det så att det kan inte vara så jättestora skillnader i blodet, utan det är andra mekanismer man tittar på… spannet för pH värdet i blodet är väldigt snävt. När man har en sur miljö i kroppen utgör det en utmärkt grogrund för maskar, parasiter, svampar och andra mikroorganismer som sänker kroppsfunktionen och orsakar sjukdom
 • Minskar
 • Huvudvärk, artrit och ledsmärta
 • Smärta & spänning
 • Svullnad av ofrivillig vätskeretention
 • Muskelsmärta
 • Inflammation
 • Fria radikaler
 • Avlägsnar toxiner, tungmetaller, fria radikaler och andra avfallsprodukter från kroppen som kan skapa hälsoproblem.
 • Inaktiverar virus, bakterier, svamp.
 • Kelaterar tungmetaller
 • Föryngrar – återfår ungdomlighet
 • Energetiserar hela kroppen
 • Saktar av åldrandeprocessen – Anti Aging
 • Maximerar prestanda
 • Reducerar inflammation
 • Reducerar värk
 • Assisterar vid viktminskning
 • Bryta upp ärrvävnad
 • Assisterar vid hälsoproblem som
 • Allergier
 • Artit
 • Migrän
 • Trötthet
 • Sömnstörningar
 • Diabetes
 • Cirkulationsproblem


För att nämna några

En minskad ledstelhet, lättar på muskelspänningar, vilket ger ett ökat blodflöde, bara det i sig leder till lättnad i smärta. Detta påverkar töjbarheten i kollagen vävnad!

Jag rekommenderar att du gör detoxer i cykler, det vill säga i återkommande perioder under hela livet för att underlätta livet för kroppen och alla de dagliga processer som sker helt utan att vi vet om det och behöver engagera oss.

Eftersom genomsnitts Svensson lever på en näringsfattig föda med mycket gifter som kryddas med stress, tenderar vi också att samla på oss och lagra upp överdrivna mängder av avfallsprodukter.

Om du läser det här har du redan insett att vi lever i en relativt kontaminerad värld och att vi konstant bombarderas av alla möjliga sjukdomsalstrande partiklar, tungmetaller och kemikalier. Detta skapar stora obalanser i våra ekosystem och leder till sjukdom och smärta i olika grad. Därför är det viktigt att detoxa kroppen regelbundet och FotBadsDetoxen är en väg till en bättre hälsa.

Att avgifta kroppen regelbundet är ett enormt steg mot att njuta av ett balanserat och hälsosamt liv!


Hur ofta?

Antalet behandlingar står i direkt proportion till din livsstil.

Ju fler gifter din kropp utsatts för, desto fler behandlingar är sannolikt att du kommer att behöva. 2-3 gånger i veckan är generellt lagom till en början (om man klarar av det), under ett 2-4 veckor. Sen kan man fortsätta med att trappa ner till 1-2 gånger/vecka.

Vill du bara göra det förebyggande kan du ta ett fotbad i veckan eller varannan vecka. Underhållsprogram kan handla om 1 gång i veckan i 4 veckor.

Jag rekommenderar att man gör en detox 1-3 gånger per år… det gör jag och har gjort sedan början av 20-årsåldern… mina detoxer har utvecklats och blivit mer avancerade med åren… När man gör en detox så kombinera den med IR-sessioner och Fotbadsdetoxer –det är ypperligt, för en mer effektiv utkomst.


Vem behöver en FotBadsDetox?

Dessvärre så behöver nog alla människor detoxa sig någon gång per år.

Subtila tecken på toxinöverskott i din kropp:

 • Låg Energinivå
 • Förstoppning
 • Hjärndimma
 • Konstiga kroppslukter
 • Kemikaliekänslighet
 • Känslighet för lukter
 • Fysiska smärta och värk
 • Hudåkommor

 

Men har du något av följande kan du ha ett större behov av detox:

 • Trötthet
 • Sover dåligt
 • Stress /Press
 • Humörsvängningar
 • Depression
 • Orkeslöshet / håglös
 • Huvudvärk
 • Irriterade ögon
 • Blåsvarta ringar runt ögonen
 • Brunfärgning runt munnen
 • Beläggningar på tungan
 • Dålig andedräkt
 • Mage & Tarmproblem /Matsmältningsstörningar (uppstötningar, gaser, förstoppning, diarré)
 • Illamående
 • Värk i muskler och leder
 • Eksem, hudutslag, klåda
 • Torr eller fet hy, acne
 • Torrt eller fett hår
 • Svettningar, nattliga svettningar

Tyvärr är det så att vi får oss lite väl mycket Kemikalier och annat som vi inte egentligen borde ha i kroppen, bara genom att andas, dricka och äta. Det kanske är lite i en och en grej, men lägg ihop allt skräp du får i dig på en vecka, tänk då på att kroppen ska ta hand om allt det, saker som den kanske inte ens är programmerad till att känna igen.
Vi har utvecklat så himla mycket mer skräp och belastningar, men kroppen har inte hunnit utveckla fler organ och effektivare system att rena kroppen…


Varmt Välkommen in till oss på Mirakelverkstan!

Har du några frågor?

Kontakta oss